Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 143 تا 174)

کلیدواژه ها :

کسری بودجه ،کسری حساب جاری ،نرخ ارز واقعی و الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری

کلید واژه های ماشینی : صادرات، نرخ ارز، کسری، کسری حساب‌جاری، کسری بودجه، افزایش کسری بخش تجارت خارجی، اقتصاد، کسری بخش تجارت خارجی، کاهش کسری حساب‌جاری، محصول باعث کاهش کسری حساب‌جاری

صادرات نفت و گاز نیز نشان دهنده این است که افزایش عواید صادرات این دو محصول باعث‌ کاهش کسری حساب جاری در کوتاه مدت بوده است. ی حساب جاری مؤثر نبوده است.از سوی دیگر،کسری بودجه طی دوره زمانی‌ مذکور ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری داشته و افزایش کسری دولت در سطح‌ معنی‌داری بالایی باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده است. همچنین نتایج کوتاه مدت معادله کسری حساب جاری نشان می‌دهد که متغیر مجازی‌ افزایش ناگهانی واردت باعث افزایش کسری حساب جاری شده و در مقابل،یکسان‌سازی نرخ‌ ارز رسمی در سال 72 باعث کاهش کسری حساب جاری شده است.ضریب منفی عواید ناشی از

خلاصه ماشینی:

"بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر کسری حساب جاری ایران وحید شقاقی شهری* چکیده هدف مقاله حاضر تبیین ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت کسری بخش تجارت خارجی با کسری‌ بودجه دولت و نرخ واقعی ارز با بهره‌گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری‌ (SVECM) 1طی سالهای 8331-0831 است. آیا طی سالهای گذشته ارتباطی بین کسری بودجه و کسری بخش تجارت خارجی در کشور وجود داشته و در صورت وجود این ارتباط به چه صورت بوده است؟ بنابراین برای پاسخ به این سؤالات،مقاله به شکل زیر سازمان‌دهی می‌شود: ابتدا چارچوبهای نظری و سپس شواهد تجربی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی‌ (کسری بودجه و نرخ ارز)بر تراز حساب جاری بیان می‌شود. نتایج مطالعه باناگا نشان می‌دهد که بیش از 66 درصد تغیرات بلند مدت تراز حساب جاری کشور سودان به وسیله متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی،درآمد سرانه و نرخ ارز بازار سیاه توضیح داده می‌شود و ضرایب‌ برآورد شده حاکی از این است که تراز حساب جاری سودان با متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه رابطه غیر مستقیم(منفی)و با متغیر نرخ ارز بازار سیاه رابطه مستقیم(مثبت)دارد. معرفی الگو روش الگوسازی این مقاله برای بررسی ارتباط کسری بودجه و نرخ ارز واقعی با کسری حساب جاری،روش تصحیح خطای برداری ساختاری است که در واقع یک‌ الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگی همجمعی می‌باشد و در آن روابط کوتاه مدت‌ همراه با روابط بلند مدت مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین نتایج روابط کوتاه مدت‌ برای معادله کسری حساب جاری‌ (?CD) نشان می‌دهد که متغیر مجازی‌ DM با ضریب 419/7 حکایت از این دارد که افزایش ناگهانی واردات باعث افزایش کسری‌ حساب جاری و در مقابل،یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی در سال 27 باعث کاهش‌ کسری حساب جاری شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.