Skip to main content
فهرست مقالات

سیاستها و برنامه های اطلاعات علمی و فنی کشورها در سطح ملی و بین المللی

مترجم:

ISC (33 صفحه - از 12 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : خدمتهای اطلاعاتی ، اطلاعات علمی و فنی ، برنامه‌های اطلاعات علمی و فنی ، نظام ملی خدمتهای اطلاعاتی ، سیاست گسترش خدمتهای اطلاعاتی ، سیاستهای ملی اطلاعاتی ، فنی ، یونی ، نظامهای اطلاعاتی ، منبعهای اطلاعاتی

سیاست گسترش خدمتهای اطلاعاتی اگر بخشی از سیاست و برنامه ریزی علمی‘فنی و اقتصادی هر کشور را تشکیل دهد‘میتواند برای اعمال نظارت‘ایجاد هماهنگی‘و توسعه منابع اطلاعاتی مؤثر واقع گردد‘وانتشار نتیجه پژوهشهای علمی و فنی‘ونیز بهبود خدمتهای اطلاعاتی را تسریع بخشد.در این مقاله ‘ برنامه ها و سیاستهای ملی اطلاعاتی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"هدفهای یونی سیست که در عین حال سازگارپذیر هم هست، به شرح زیر است:الف)هماهنگ کردن روندهای کنونی از راه همکاری و تحکیم فعالیتهای ضروری در جهت رشد اطلاعات علمی و فنی؛ب)به هم نزدیک کردن و الفت دادن فلسفه‌های گوناگون، برنامه‌ها و سیاستهای معطوف به جریان آزاد اطلاعات علمی و فنی در راه تحکیم و هماهنگی روندهای کنونی با توجه به همکاریهای بین المللی در زمینه ارتباطهای علمی و فنی؛پ)تشکیل گروههای کار یونی سیست به منظور تکمیل استانداردهای کلی لازم، قاعده‌ها و روشهای کار و مبادله پذیر کردن نظامهای اطلاعاتی، به نحوی که بتوان محصولهای اطلاعاتی را در نظامهای گوناگون مورد داد و ستد قرار داد؛(1)- TSISINU (2)- USCI ت)همساز کردن همه نظامهای اطلاعاتی به عنوان هدف درازمدت، آینده‌نگری در کار گردآوری و گسترش برنامه‌های تبادل میان نظامها، با توجه به امکان ایجاد حلقه‌های اتصال میان نظامهایی که با یکدیگر مستقیما سازگار نمی‌شوند؛ث)استقرار و تحکیم وظیفه‌ها و گسترش فعالیت نهادهایی که در سلسله انتقال اطلاعات جای دارند، مانند کتابخانه‌ها، مرکزهای دکومانتاسیون، مرکزهای نمایه سازی و چکیده نویسی، مرکزهای تجزیه و تحلیل اطلاعات و مرکزهای داده‌های آماری؛ج)کمک به پیشبرد فعالیت گردآوری، ارزشیابی انتقادی، سازماندهی و اشاعه داده‌های آماری، گسترش روشهای عمومی کار با داده‌ها و ارزشیابی آنها، بررسی نیازهای تخصصی حرفه‌های مهندسی به منظور ارائه خلاصه داده‌ها و تدوین صورت جامع جهانی از مرکزهای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود؛چ)تداوم برنامه‌های ملی و بین المللی برای آموزش و تربیت نیروی اطلاعاتی علمی و فنی، با همکاری سازمانهای ملل متحد، سازمانهای کارآمد حرفه‌ای، اتحادیه‌های علمی و موسسه‌های مالی؛ح)برنامه‌های پیشتاز منطقه‌ای برای اقدام موثر و دست یافتن به تسهیلات اطلاعاتی در زمینه دانشها و فنهای منطقه‌های مختلف و شبکه‌های اطلاعاتی فعال."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.