Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر عدم تعادل نرخ بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 39 تا 54)

کلیدواژه ها :

نوسانات نرخ واقعی ارز ،انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی ،مسیر تعادلی بلندمدت ،فشار تقاضای داخلی برای کالاهای قابل صدور ،شوکهای ناشی از تولید محصولات کشاورزی ،شاخص بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز ،نرخ ارز صادراتی

کلید واژه های ماشینی : عرضه صادرات محصولات کشاورزی، صادرات، انحراف نرخ واقعی ارز نسبت، عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر، نرخ واقعی ارز، نوسانات نرخ واقعی ارز، متغیرهای نوسانات نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی، اثر متغیرهای نوسانات نرخ واقعی، متغیر انحراف نرخ واقعی ارز

بررسی اثر متغیرهای نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلند مدت آن، نشان می‌دهد که این متغیرها اثر منفی بر عرضه صادرات محصولات کشاروزی دارند، لذا تلاش در جهت تثبیت نرخ واقعی ارز و نزدیک‌کردن نرخ واقعی ارز به میزان تعادلی آن می‌تواند به گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی کمک نماید.در مقاله حاضر، به منظور بررسی متغیرهای کمی مؤثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی، از مدل نورالسلام و سایر امانیان(1989) 1P}استفاده شده است.برای محاسبه متغیر انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت آن، از مدل کتانی و کاوالو و خان(1990) 2P}و برای محاسبه شاخص بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز، از مدل پری و اشتاینر(1989) 3P}استفاده شده است.نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، نوسانات نرخ واقعی ارز و فشار تقاضای داخلی برای کالاهای قابل صدور بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی دارند و قیمت نسبی محصولات صادراتی کشاورزی و تغییرات ناگهانی در تولیدات کشاورزی و پیشرفتهای فنی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت دارند.

خلاصه ماشینی:

"در نوشتار حاضر، به تبعیت از محققین فوق و همچنین توجه به این نکته که در مطالعات تجربی گیورا و گزینز(1993) 2P}و همچنین کتانی و کاوالو و خان (1990)به نوسانات نرخ واقعی ارز به عنوان یک عامل مهم بازدارنده صادرات اشاره شده است، لذا به طور تجربی این متغیر را نیز به مدل اضافه کرده و اثر متغیرهای نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران، بررسی می‌گردد. aruhg,d متغیرهای مدل لگاریتمی می‌باشند و عبارت‌اند از: -ارزش دلاری صادرات محصولات کشاورزی در زمان‌{L t L} -شاخص قیمت نسبی عرضه صادرات محصولات کشاورزی -شوکهای ناشی از تولید محصولات کشاورزی -فشار تقاضای داخلی برای کالاهای قابل صدور -انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن -شاخصی برای نوسانات(بی‌ثباتی)نرخ واقعی ارز {L t L}-متغیر روند که بیانگر پیشرفتهای فنی و ظرفیتهای تولیدی می‌باشد-جمله اختلال برای محاسبه شاخص قیمت نسبی عرضه صادرات محصولات کشاورزی، از نسبت شاخص قیمت صادراتی محصولات کشاورزی به شاخص قیمت داخلی محصولات کشاورزی، استفاده شده است 1P}که شاخص قیمت صادراتی محصولات کشاورزی با توجه به اقلام عمده کالاهای صادراتی بخش کشاورزی و ضریب اهمیت آنها در سال پایه 1361 به صورت زیر محاسبه می‌شود: عبارت از شاخص قیمت صادراتی محصولات کشاورزی،شاخص قیمت صادراتی کالای کشاورزی‌{L i L}ام وضریب اهمیت کالای‌{L i L}ام در صادرات می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.