Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل همبستگی شاخصهای توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 131 تا 146)

کلیدواژه ها :

ایران ،توسعه اقتصادی ،همبستگی ،متدولوژی ،مخابرات ،بهینه‌سازی ریاضی

کلید واژه های ماشینی : تحلیل همبستگی شاخصهای توسعه مخابرات، توسعه، شاخصهای توسعه مخابرات و توسعه، توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی، شاخصهای توسعه، توسعه مخابرات، توسعه اقتصادی، تعیین حد بهینه توسعه مخابرات، همبستگی، اطلاعات

پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه متأثر از هم می‌باشند و توسعه در یک بخش ممکن است باعث تحولاتی در دیگر بخشها شود، لذا در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه یک متدولوژی علمی-کاربردی، نحوه و میزان تأثیر گسترش یک پدیده خاص مانند توسعه مخابرات بر توسعه دیگر بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.پس از تعریف مفهوم توسعه و طبق متدولوژی ارائه شده، ضمن انتخاب شاخصهای قابل اندازه‌گیری از ابعاد مختلف آن، پدیده مورد شناسایی قرار گرفته و شاخصهای کمی گسترش آن، تعیین و اطلاعات مربوطه از منابع متغیر جمع‌آوری می‌شود.سپس، از طریق تحلیل همبستگی، شاخصهای توسعه اقتصادی را که همبستگی بالایی با شاخصهای مورد نظر دارند، انتخاب می‌شوند و روند تغییرات هر شاخص در قالب یک سری زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و معادله‌ای بر حسب شاخصهای توسعه این پدیده تشکیل می‌شود.سرانجام، با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی خطی، مقادیر بهینه‌ای از شاخصهای توسعه پدیده مورد بررسی را طوری به دست می‌آوریم که ضمن دستیابی به مقادیر پیش‌بینی‌شده شاخصهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هزینه توسعه پدیده مورد نظر به حداقل برسد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه اغلب تحقیقات درباره چنین موضوعاتی به صورت کیفی بوده و لزوم ارائه متدولوژی علمی که به صورت کمی، موضوع را مورد تحلیل قرار دهد، مشهود است لذا این تحقیق سعی دارد از یک طرف، ضمن معرفی متدولوژی مناسب برای تحلیل نقش و اثر گسترش یک پدیده اجتماعی نظیر مخابرات در توسعه سایر بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از طرف دیگر به کمک روشهای مقداری و از طریق تحلیل آماری، فرضیه مؤثربودن گسترش پدیده مورد بررسی را در توسعه سایر بخشها مورد آزمون قرار دهد، تا با اطمینان کافی در مورد قبول یا رد این تأثیرپذیری، تصمیم‌گیری شود و به کمک نتایج حاصله از سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در یکی از ابعاد توسعه، میزان توسعه‌یافتگی سایر بخشها و ابعاد توسعه سنجیده شود. 1. در اینجا عمدتا بعد اقتصادی، اجتماعی توسعه در نظر گرفته شده و شاخصهایی نظیر برآورد جمعیت، درآمد ملی، درآمد سرانه، هزینه سرانه خوراکی، تعداد پزشکان، تعداد تختهای بیمارستانی، تعداد فارغ التحصیلان، تعداد جهانگردان، ارزش صادرات غیرنفتی و سرانه مالیات دریافتی، تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی، میزان تولید برق کشور، تعداد مرسولات پستی، انتخاب و اطلاعات مربوط برای چند سال متوالی(1374-1350)از سالنامه‌های آماری ایران جمع آوری شده است. پس از برآورد پارامترها، مدلهای زیر برای هر یک از شاخصهای مورد بررسی از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دست می‌آید 1P}: مقادیر پیش‌بینی‌شده این شاخصها برای سالهای 1376 و 1377 با توجه به روند گذشته عبارت است از 2P}: همچنین، متوسط هزینه تمام‌شده یک خط تلفن معمولی(با توجه به نواحی مختلف)حدود 2500000 ریال، هزینه نصب و راه‌اندازی یک تلفن همگانی شهری (با توجه به هزینه‌های جانبی)حدود 4000000 ریال و بالاخره هزینه ارتباطدهی به یک روستا(با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیستم‌های نصب‌شده)حدود 12000000 ریال برآورد شده است 3P}."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.