Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 117 تا 148)

کلید واژه های ماشینی : کارایی، مرز کارایی، بازده‌ی متغیر نسبت به مقیاس، مرز کارایی و اندازه‌گیری کارایی، کارایی فنی، بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ، اندازه، اندازه‌گیری کارایی، دانشگاه، اندازه کارایی فنی

بررسی کارایی بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص اندازه‌گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می‌آید و از اهمیت خاصی برخوردار است.معیارهایی که برای اندازه‌گیری کارایی به کار می‌رود به دو دسته کلی«تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی»تقسیم می‌شود.در روش تحلیل مرز کارایی، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده و فعالیت بر روی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرز به عنوان ناکارایی تلقی می‌شود.یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه‌گیری کارایی وجود دارد، روش برنامه‌ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارایی در نظر گرفته نمی‌شود و به آن تحلیل پوش داده‌ه (AED) 1P}می‌گویند.در این مقاله با استفاده از روش‌ AED کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه‌گیری شده است و طبق نتایج به دست آمده، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 16 دانشگاه کارا هستند.میانگین کارایی در فرض اول 808 درصد و (*)-در این مقاله همچنین از نظرات مشورتی آقایان دکتر کمیل طیبی و دکتر علمیراد شریفی استفاده شده است.P}در فرض دوم 858 درصد است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله با استفاده از روش‌ AED کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه‌گیری شده است و طبق نتایج به دست آمده، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 16 دانشگاه کارا هستند. برنامه‌ریزی خطی برای اندازه‌گیری شعبه فرضی‌ P -که آن را واحد تصمیم گیرنده‌ P ،می‌نامند-به صورت زیر خواهد بود: در این الگوی خطی مقدار تابع هدف‌و ضریب‌به عنوان مجهول در نظر گرفته می‌شود که با حل الگو مقادیر بهینه آنها به دست می‌آید. در مطالعه آنها کارایی فنی محصول پژوهش 36 دانشکده اقتصاد در کشور انگلستان برآورده شده است که پس از برآوردهای مختلف با به کارگیری متغیرهای نهاده و محصول مختلف، بالاخره سه برآورد نهایی مناسب برای اندازه‌گیری کارایی فنی محصول در حالت‌ SRC به دست آمده و براساس آن مقایسه عملکرد صورت پذیرفته است. مدل مورد استفاده برای اندازه‌گیری کارایی فنی دانشگاه‌ P از میان 36 دانشگاه مورد نظر به صورت زیر است‌ظبرای به دست آوردن اندازه کارایی فنی نهاده هر یک از 36 دانشگاه مورد نظر باید یک‌بار این مدل را حل نمود و به واسطه آن اندازه کارایی فنی، گروه متشابه، وزن گروه متشابه و مقادیر بهینه نهاده و محصول را در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس‌ (SRV) به دست آورد. در این جدول اندازه کارایی فنی کل برای کل بودجه‌های جاری نیز آورده شده که از تقسیم کل بودجه جاری بهینه دانشگاهها به کل بودجه جاری آنها به دست آمده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.