Skip to main content
فهرست مقالات

وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 209 تا 234)

هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه‌ها بین داده‌ها و ستانده‌ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می‌توانند بر محصول حقیقی و اشتغال مؤثر بوده، موجب سیکل‌های تجاری حقیقی گردند.در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79-1338 به بوته آزمون گذارده شده است.نتایج تحقیق حاکی از وجود وقفه تولید یک ساله در اقتصاد ایران می‌باشد.بر این اساس می‌توان گفت که وجود وقفه تولید در اقتصاد ایران، نوعی چسبندگی ایجاد کرده است و شوکهای پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی می‌تواند بر اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.

خلاصه ماشینی:

"secimanyd ecirp P} کل به شکل‌تقاضای کل بازار به صورت‌باشد، در این صورت شرط تعادل بازار محصول بر حسب بیکاری به شرح زیر خواهد بود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) حال اگر فرض کنیم نرخ رشد عرضه پول برابر بباشد، با ادغام روابط(14)(15)به تابع پویایی تورم، که نشان‌دهنده تعادل عمومی اقتصاد است، به رابطه(16)دست پیدا خواهیم کرد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در رابطه(16)، z اصطلاحا ضریب پایداری تورم 1P}می‌نامند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) حال فرض کنید در دوره‌بانک مرکزی نرخ رشد پول را ازبه‌افزایش دهد؛ به دلیل اینکه بنگاههای اقتصادی در پاسخ به شوک پولی قیمت خود را افزایش می‌دهند، متوسط نرخ تورم در طول دوره تولید ازت t-t افزایش خواهد یافت و از آنجایی که فرض شده است نرخ بهره به آرامی تعدیل می‌شود، نرخ بهره حقیقی در میان مدت کاهش می‌یابد. 1P}نکته حائز اهمیت در تخمین مدل، تعیین طول وقفه بهینه تولید( t )می‌باشد که بدین منظور از معیارهای مختلفی از جمله معیارهای تعیین طول وقفه«آکائیکه»( cia ) 2P}و«شوارتز» ( bs ) 3P}استفاده گردید؛علاوه بر آنها از معیارهای دیگری از جمله خوبی برازش رگرسیون، خودهمبستگی، معنی‌داربودن ضرایب تکی و کلیت رگرسیون بهره گرفته شد که تمامی این آزمونها، بر طول وقفه تولید"صحه گذاشتند؛بدین ترتیب نتیجه حاصل از تخمین مدل به روش‌ slo به شرح زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه در سالهای 74-1373 نرخ تعدیل تورم در اقتصاد ایران بیشترین مقدار را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده و به نوعی اثرات ناشی از تعدیل اقتصادی را نشان می‌دهند، لذا متغیر موهومی( ud )، برای حذف اثرات و تصریح مدل تخمین زده شده، وارد مدل گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.