Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 185 تا 212)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،بودجه دولت ،اندازه دولت ،آزمون خود برگشت با وقفه توزیعی ،آزمون برونزایی ،آزمون ابر برون زایی ،ساختار تامین مالی ،آزمون برون‌زایی ،آزمون ابربرون‌زایی

کلید واژه های ماشینی : بودجه، دولت، تراز عملیات جاری، تأمین مالی، اقتصادی، تغییر ساختار تأمین مالی بودجه، اثر تغییر ساختار تأمین مالی، اندازه عمرانی دولت، اندازه، رشد اقتصادی

ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول، ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش، دو تراز عملیات جاری و واگذاری خالص دارایی , نحوه تأمین مالی بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخـراج داده‌هـای 80-1358، اثرتغییر تأمین مالی بودجه دولت بر رشد اقتصادی از طریق مدل خود برگشت بـا وقفه‌توزیعی و آزمونهای برون‌زایی و ابربرون‌زایی سنجیده شده است. نتایج نشان می‌دهد: اثر اندازه جاری بر رشد، منفی و اثر اندازه عمرانی دولت بر رشد، مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذاری خالص دارایی برای تأمین کسری هزینه جاری، مخارج عمرانی را جیره‌بندی کرده و اثر مثبت اندازه عمرانی بررشد را کاهش می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"سهیلا پروین و محمدرضا قلی‌بگلو در مقاله بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، به ارتباط انتخاب ابزارهای تأمین مالی برای حذف عدم تعادل و آگاهی از اثر این سیاستها بر متغیرهای کلان اقتصادی، با استفاده از یک مدل سیستم معادلات همزمان، از طریق شبیه‌سازی پرداختندو به این نتیجه ‌رسیدند که مخارج عمرانی دولت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رابطه مکملی داشته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به حجم عرضه اعتبارات نظام بانکی، حساسیت زیاد مثبت نشان می‌دهد. با توجه به برخی شرایط خاص اقتصاد ایران، مدل برای تخمین به‌صورت تابع زیر معرفی می شود: (12) ROA= F(SIG1,SIG2,KNYS,KVNY,ROPS) (ROA) نرخ رشد تولید حقیقی؛ اندازه جاری دولت یا نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید اسـت؛ انـدازه سرمایـه‌ای دولت یا نسبـت مخـارج عمرانی دولـت به تولید می‌باشد؛(KNYS) نسبت سرمایه به تولید خالص داخلی است که حجم سرمایه(K) از رابطه استخراج شده و همین متغیر با یک دوره تأخیر به صورت KNYS(-1) نوشتـه شـده است؛(KVNY) نسبت تخریب سرمایه به تولید ناشی از جنگ (1359 تا 1367) می‌باشد و (ROPS) نرخ رشد نیروی کار است. 6ـ یافته‌های تحقیق برای‌تعیین‌اثراندازه جاری وعمرانی بررشد،معادله( با درنظرگرفتن دو الگوی رفتاری تأمین مالی اندازه جاری و اندازه عمرانی دولت: SIG1= f(SIG1 (-1), G1TR, G1TRAG2, G1NAM, SIG2) SIG2= f(SIG2(-1),G2TO,TOY,ROA) از روش الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی با تعیین وقفه مناسب و با معیار شوارتز بیزین برآورد شده و نتیجه آن در جدول (1) نشان داده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.