Skip to main content
فهرست مقالات

تفاوت های افراد دارای هیجان های بالا و پایین در عملیات شناختی، تجرید گزینشی، شخصی سازی، و تعمیم دهی افراطی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 11 تا 32)

کلیدواژه ها :

هیجان ،عملیات شناختی ،تجرید گزینشی ،شخصی‌سازی ،تعمیم‌دهی افراطی ،عاطفه بالا ،عاطفه پایین

کلید واژه های ماشینی : هیجانی ، عملیات شناختی ، عاطفه ، عملیات شناختی تجریدگزینشی ، اسلایدها ، شدت عاطفه لارسن و دینر ، لارسن ، شدت عاطفه ، تجریدگزینشی ، شخصی‌سازی

هدف از پژوهش حاضر،بررسی تفاوت بین افراد دارای‌ هیجان‌های بالا و پایین در عملیات شناختی تجریدگزینشی، شخصی‌سازی،و تعمیم‌دهی افراطی بود.برای بررسی این مسأله، با استفاده از آزمون شدت عاطفه لارسن و دینر(5891)،از بین‌ 013 دانشجو 03 نفر که دارای عاطفه بالا و 03 نفر دارای عاطفه‌ پایین تشخیص داده شدند،انتخاب گردیدند.آزمودنی‌های این دو گروه به صورت دو نفری،در مشاهدهء دو بلوک اسلاید(هر بلوک‌ شامل 04 اسلاید،51 اسلاید دارای بار عاطفی خنثی و 52 اسلاید دارای بار عاطفی مثبت یا منفی)شرکت داده شدند.پس‌ از ارائه هر یک از گروه اسلایدهای دارای بار عاطفی مثبت یا منفی،یک پرسشنامه 73 سؤالی(که 9 سؤال آن به‌طور مستقیم‌ به عملیات شناختی تجریدگزینشی،شخصی‌سازی،و تعمیم‌دهی‌ افراطی مربوط بود)روی شرکت‌کنندگان اجرا شد.نتایج نشان‌ دادند که به‌طور نسبی،افراد دارای شدت عاطفه بالا،نسبت به‌ افراد دارای شدت عاطفه پایین،از عملیات تجریدگزینشی، شخصی‌سازی،و تعمیم‌دهی افراطی بیشتر و نیرومندتری استفاده‌ می‌کنند(5%> P ).یافته‌های این پژوهش نشان دادند که علاوه‌ بر افراد افسرده،افراد عادی دارای سطوح هیجانی متفاوت(به ویژه‌ سطوح هیجانی بالا)نیز از عملیات شناختی سه‌گانه‌ تجریدگزینشی،شخصی‌سازی،و تعمیم‌دهی استفاده می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1 مراحل اجرای پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانچه در جدول 1 مشخص است،پس از اجرای مقیاس شدت عاطفه( AIM 1؛لارسن و دینر،5891؛در زیر به تفصیل معرفی شده است)بر 013 نفر دانشجوی شرکت‌کننده در پژوهش،افرادی که بر حسب این مقیاس دارای شدت هیجان یا عاطفه بالا و پایین تشخیص‌ داده شدند(در هر مورد 03 نفر)،به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. جدول 6 مقایسه میانگین‌های عملیات شناختی تحت شرایط عاطفه مثبت و منفی در دو گروه دارای هیجان بالا و پایین (به تصویر صفحه مراجعه شود) P>%5 *یافته‌ها یافته‌های پژوهش در سه جدول ارائه شده‌اند. چنانکه نتیجه تابع‌ تشخیصی(ممیز)2در جدول 7 نشان می‌دهد،در سؤال اول(مربوط به عملیات شناختی‌ شخصی‌سازی)،سؤالات چهارم و پنجم(مربوط به عملیات شناختی تجریدگزینشی)و سؤال‌ هفتم(مربوط به عملیات شناختی تعمیم)،بین دو گروه دارای شدت عاطفه بالا و پایین و صرفا در شرایط عاطفه مثبت(جمله‌های مثبت از قبیل،بهتر،بهترین،و خوبترین)تفاوت معنادار وجود داشته است. چنانکه در این جدول مشخص است،در سؤالات‌ اول و دوم(مربوط به عملیات شناختی شخصی‌سازی)،سؤالات پنجم و ششم(مربوط به‌ عملیات شناختی تجریدگزینشی)و سؤال هفتم(مربوط به عملیات شناختی تعمیم)،بین دو گروه دارای شدت عاطفه بالا و پایین و صرفا در شرایط عاطفه منفی(جمله‌های منفی نظیر بدتر،بدترین،و بد)تفاوت معنادار وجود دارد. در تفسیر این یافته این احتمال مطرح است که‌ در افراد دارای شدت عاطفه بالا،بر اثر مواجهه با محرک‌های دارای بار عاطفی منفی و مثبت، مفاهیم مرتبط با این معانی و مفاهیم اولیه،فعال می‌شوند و به دنبال این وضعیت،آنها تلاش‌ می‌کنند تا عملیات شناختی تجریدگزینشی،شخصی‌سازی،و تعمیم را به‌گونه‌ای هم‌جهت با هیجان خود به کار ببندند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.