Skip to main content
فهرست مقالات

روی کردهای عدالت اجتماعی در بین معلمان شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 145 تا 166)

کلیدواژه ها :

اصفهان ،عدالت اجتماعی ،معلم

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی ، عدالت اجتماعی ، اخلاق ، عدالت توزیعی و جهت‌گیری اجتماعی ، فردگرایی اقتصادی و انصاف ، جهت‌گیری اجتماعی ، تناسب ، توزیع ، مقیاس ، معلم

شکاف فزاینده بین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد و واقعیت‌های فقدان عدالت در زندگی در چهار روی‌کرد به عدالت اجتماعی ظاهر می‌شود. جهت‌گیری اخلاق کار به زندگی اجتماعی، نشان‌دهندة دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرائی اقتصادی و انصاف بیان می‌شود. دیدگاه برابری‌خواهی شامل روی‌کردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز است. تناسب نشان‌دهندة تمایل به پاداش دادن به افرادی در جامعه است که در پیش‌رفت جامعه سهم دارند. و دریغ داشتن این پاداش از افرادی است که مساعدتی به پیش‌رفت جامعه ندارند. برابری‌خواهی نشان‌دهندة دست‌رسی برابر به خدمات اساسی و رفتار یک‌سان با همة افراد جامعه و توزیع مجدد ثروت است. در این مقاله بحث درباره روی‌کردهای مختلف و رابطة آن‌ها با جهت‌گیری اجتماعی، انگیزش پیش‌رفت و عدالت توزیعی و ارزش‌ها در بین 150 معلم دبیرستانی در اصفهان نشان‌دهندة الگوی معنی‌داری از روابط است. اعتبار تمیزی چهار مقیاس عدالت اجتماعی را می‌توان با توجه به همبستگی‌های متوسط بین ارزش‌ها و دیدگاه‌های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه‌های برابری‌خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده کرد. اعتبار هم‌زمان از طریق همبستگی معنی‌دار بین مقیاس‌های تناسب با انگیزش پیش‌رفت و نیز همبستگی معنی‌دار بین مقیاس‌های برابری و عدالت توزیعی و جهت‌گیری اجتماعی تأیید می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"در دیدگاه مطلوبیت‌گرایی که از هیوم و بنتام (Hume, 19698, Bentham, 1789) نشأت گرفته است اصل بیش‌ترین رضایت به عنوان اساس یک نظریة اخلاقی برای رفاه عمومی مطرح می‌شود که بر طبق آن نتایج حاصل از فعالیت‌های آدمی تنها بر این مبنا قابل ارزش‌یابی است که این فعالیت‌ها تا چه حد در رضایت عمومی جامعه نقش دارند و سعادت یک فرد یعنی رضایت و خشنودی او با میزان لذت و شادمانی کسب شده توسط او تعریف می‌شود. از نظر نوزیک هرکسی که چیزی را می‌سازد یا آن را از طریق معامله و یا قرارداد به دست می‌آورد مالک آن خواهد بود و توزیع زمانی عادلانه است که نتایج حاصل از آن کاملا ناشی از انتخاب‌های آزادانه باشد و به این ترتیب وی با تمام مفاهیم عدالت اجتماعی اعم از مفاهیم مبتنی بر نتیجه، پی‌آمدها و یا آثار ناشی از رفتار و فعالیت‌های انسانی مخالفت می‌ورزد. در پژوهش حاضر رابطة بین ارزش‌ها نشان داده است که نیم‌رخ ارزشی افراد بر نگرش آن‌ها به مقوله‌های اجتماعی تأثیرگذار است (Bales & Couch 1969; Perloe, S. هرگاه دو اصل برابری‌خواهی و تناسب در کنار هم قرار گیرند می‌توان پیش‌بینی کرد که افراد قضاوت خود را در مورد عدالت اجتماعی بر پایه یکی از این دو اصل برابری‌خواهی و یا تناسب انجام می‌دهند که بستگی به این دارد که کدام ارزش در آن‌ها درونی شده باشد. Confronting injustice and oppression: Concepts and strategies for social workers, New York: Columbia university press."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.