Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تأثیر شوک های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26)

چکیده:

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می‌باشد.نوسان‌های قیمت نفت می‌تواند موجب بی‌ثباتی‌ در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شود.نوسان‌های‌ قیمت نفت می‌تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی،آثار ویژه‌ای بر اقتصاد ایران داشته‌ باشد.این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح برداری،رابطه پویای بین شوک‌های قیمت نفت و متغیرهای عمده در اقتصاد کلان ایران را بررسی می‌کند.برای مشاهده آثار شوک‌های نفتی بر این‌ متغیرها از تکنیک تابع عکس العمل تحریک استفاده شده است.برای این منظور،داده‌های سالانه طی‌ دوره زمانی(4831-4431)بکار گرفته شده است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که اگر شوکی به‌ قیمت نفت در جهت افزایش وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولیدات بخش‌ صنعت،شاخص قیمت مصرف‌کننده،واردات و نرخ ارز نسبت به شوک وارده واکنش نشان‌ می‌دهند. طبقه‌بندی‌ .EO:JEL

خلاصه ماشینی:

"این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح برداری،رابطه پویای بین شوک‌های قیمت نفت و واردات و نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت مورد بررسی قرار می‌دهد. این نتیجه دست یافتند که بین قیمت‌های نفت و متغیرهای اقتصادی یک ارتباط تئوریکی وجود دارد. قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای واردکننده نفت می‌شود. را می‌توان به عنوان نخستین مطالعه انجام شده در ارتباط با اثر افزایش قیمت نفت بر درآمد حقیقی‌ معناداری بین تغییرات قیمت نفت و رشد تولید ناخالص ملی‌2حقیقی برای اقتصاد آمریکا در دو دوره‌ و تکنیک تجزیه واریانس و تابع عکس العمل تحریک به بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای‌ Cunado Gracia نشان می‌دهد که رابطه علیت از سوی شوک قیمت نفت به سمت نرخ تورم در کشورهای ژاپن‌ استفاده از روش هم‌تجمعی و نیز تابع عکس العمل تحریک،تأثیر نوسان‌های قیمت نفت را بر تولید نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت تاثیر منفی بر رشد تولید مثبت ناشی از قیمت نفت بزرگ‌تر است و زیان ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در نتیجه کاهش قیمت‌ این است که پس از شوک افزایش قیمت نفت،متغیر نرخ ارز واقعی برای چند سال افزایش یافته است‌ همان‌گونه که ذکر شد،هدف از این مقاله،بررسی اثر شوک تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان‌ به همین دلیل علاوه بر اینکه اثر شوک تغییر قیمت نفت بر متغیرها بررسی می‌شود،اثر شوک‌ عکس العمل شوک تغییر قیمت نفت بر نرخ ارز موثر حقیقی -ایجاد یک واحد شوک مثبت در قیمت نفت باعث می‌شود در کوتاه‌مدت نرخ واقعی ارز به‌"

کلیدواژه ها:

شوک‌های قیمت نفت ، نوسان‌های اقتصاد کلان ، مدل اتورگرسیو برداری‌ (VAR)

کلید واژه های ماشینی:

قیمت نفت ، نوسان‌های قیمت نفت ، شوک‌های قیمت نفت ، واردات ، عکس‌العمل شوک تغییر قیمت نفت ، قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد ، نرخ ارز ، اقتصاد کلان ، ارز ، درآمدهای نفتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.