Skip to main content
فهرست مقالات

نابرابریهای صنعتی در استانهای مختلف ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 85 تا 102)

کلید واژه های ماشینی : صنایع ، استان ، توسعه صنایع ، شاخص ، توسعه ، نابرابری‌های صنعتی در استان‌های ، شاخص کلی توسعه صنایع ، شاخص کلی توسعه صنایع ایران ، خوزستان ، توسعه صنعتی

خلاصه ماشینی:

"جدول 4-امتیازات به دست آمده از طریق فاکتور اول-شاخص‌های کلی توسعه‌ صنایع در سال 3531 رتبه‌\استان‌\امتیازات‌\گروه 1\خوزستان‌\43/08\پیشرفته 2\مرکزی‌\62/41\پیشرفته 3\اصفهان‌\91/63\پیشرفته 4\مازندارن‌\01/99\پیشرفته 5\یزد\01/29\پیشرفته 6\فارس‌\01/67\پیشرفته 7\گیلان‌\9/11\نسبتا پیشرفته 8\بوشهر\8/11\نسبتا پیشرفته 9\لرستان‌\8/30\نسبتا پیشرفته 01\کرمان‌\7/78نسبتا پیشرفته 11\باختران‌\7/63\نسبتا پیشرفته 21\خراسان‌\6/27\نسبتا پیشرفته 31\آذربایجان شرقی‌\6/85\نسبتا پیشرفته 41\سمنان‌\6/11\نسبتا عقب‌افتاده 51\کردستان‌\6/60\نسبتا عقب‌افتاده 61\هرمزگان‌\5/91\71\نسبتا عقب‌افتاده 71\آذربایجان غربی‌\4/24\نسبتا عقب‌افتاده 81\چهار محال بختیاری‌\-4/\عقب‌افتاده 91\همدان‌\3/99\عقب‌افتاده 02\کهکیلویه و بویراحمد\3/66\عقب‌افتاده 12\زنجان‌\2/75\عقب‌افتاده 22\سیستان و بلوچستان‌\1/07\عقب‌افتاده امتیازات(1/07)متعلق به سیستان و بلوچستان))33/01 می‌باشد که نابرابری زیادی را بین بالاترین و پائین‌ترین سطح توسعه صنعتی استان‌ها نشان می‌دهد. استان‌ تهران با دور بودن از منطقه جنگ تحمیلی در اوایل جنگ و برخورداری از زمینه‌های توسعه‌ جدول شماره 5-ماتریس فاکتورهای صنایع در سال 3631 ردیف‌\شاخص‌ها\فاکتورI\فاکتورII 1\نسبت کارگران صنایع به کل جمعیت‌\0/328\0/015 2\نسبت کارگران صنایع به کل کارگران‌\0/998\0/714 3\ارزش افزوده به ازاء هر کارگر\0/939\0/951- 4\ارزش افزوده به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/458\0/341- 5\ارزش محصول به ازاء هر کارگر\0/167\0/971 6\ارزش محصول به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/846\0/673- 7\ارزش محصول به ازاء هر هزار نفر\0/488\0/374 8\ارزش داده‌ها به ازاء هر کارگر\0/568\0/091- 9\ارزش داده‌ها به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/258\0/633- 01\ارزش مصرف برق به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/396\0/875 11\ارزش مزد و حقوق پرداخت شده به‌ ازاءهر کارگر\0/209\0/160- 21\تعداد صنایع به ثبت رسیده به ازاء هر صد هزار نفر\0/855\0/516 31\تعداد صنایع به ثبت رسیده به ازاء هر صد کیلومتر مربع‌\0/814\0/834 41\ارزش مصرف برق به ازاء هر کارگر\0/392\0/774 (*)-معنی‌دار با یک درصد احتمال معین جدول 6-امتیازات بدست آمده از طریق فاکتور اول-شاخصهای کلی توسعه صنایع‌ در سال 3631 ردیف‌\استان‌\امتیازات‌\گروه 1\تهران‌\52/16\پیشرفته 2\زنجان‌\02/21\پیشرفته 3\خوزستان‌\02/70\پیشرفته 4\مرکزی‌\81/91\پیشرفته 5\اصفهان‌\41/29\پیشرفته 6\یزد\41/53\پیشرفته 7\گیلان‌\31/06\نسبتا پیشرفته 8\آذربایجان شرقی‌\11/95\نسبتا پیشرفته 9\مازندران‌\11/53\نسبتا پیشرفته 01\فارس‌\11/50\نسبتا پیشرفته 11\سمنان‌\9/16\نسبتا پیشرفته 21\باختران‌\8/29\نسبتا پیشرفته 31\خراسان‌\8/98\نسبتا عقب‌افتاده 41\کرمان‌\8/06\نسبتا عقب‌افتاده 51\لرستان‌\7/19\نسبتا عقب‌افتاده 61\هرمزگان‌\7/61\نسبتا عقب‌افتاد 71\همدان‌\6/47\نسبتا عقب‌افتاده 81\بوشهر\5/84\نسبتا عقب‌افتاده 91\آذربایجان غربی‌\6."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.