Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی بر سوبسید و سهمیه بندی در ارتباط با مصرف و توزیع مطالعه موردی: ایران

نویسنده:

ISC (53 صفحه - از 48 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : سوبسید، مصرف، سهمیه‌بندی، هزینه، خانوار، سهم، قیمت، اقتصادی، توزیع، روستائی

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-1فهرست مبالغ پرداختی به عنوان ضرر و زیان(سوبسید)کالاهای اساسی طی سالهای 52-1367 ارقام:میلیارد ریالادامه جدول 1-1فهرست مبالغ پرداختی به عنوان ضرر و زیان(سوبسید)کالاهای اساسی در سالهای 1352-1367 ارقام:میلیار ریالنام سازمان‌\نوع کالا\52\53\54\56\57\58\59\60\61\62\63\64\65\66\67\68\جمعادارات کال بازرگانی‌\گوشت مرغ و تخم‌مرغ‌\\\\\\\\\\3/6\4/8\02/0\03/0\001/0\1/0\\8/14ستاد بسیج اقتصادی کشور\هزینه چاپ کویتها و برنج آمل 2 و 3\\\\\\\\\\\0/2\\\\\9/0\9/2سازمان پنبه و دانه‌های روغنی‌\کمک غیرنقدی وش پنبه‌\\\\\\\\\\\4/0\6/0\4/1\4/3\1/3\6/2\5/21شرکت سهامی قند دزفول‌\تفاوت عیار چغندر قند\\\\\\\\\\\\3/0\4/0\6/0\5/0\4/0\2/2شرکت گسترش خدمات بازرگانی‌\تفاوت سیمان‌\\\\\\\\\\\\\\\\\7بانک صادرات‌\هزینه کوپن کالاهای اساسی‌\\\\\\\\\\\\2/0\\\4/0\7/0کارخانجات روغن نباتی‌\روغن نباتی‌\\\\\\\\\\\\\9/28\3\\6/1\6/33بانک استان مازندران‌\کارمزد خرید و نگهداری پنبه‌\\\\\\\\\\\\\5/0\2/0\\\7/0شرکت ملی فولاد ایران‌\آهن‌آلات‌\\\\\\\\\\\\\\7\4\\0/11سازمان زندانهای کشور\تفاوت قیمت آرد، روغن‌\\\\\\\\\\\\\\\2/0\6/0\8/0جهاد سازندگی‌\کود و سم‌\\\\\\\\\\\\\\\\9/5\9/5وزارت آموزش و پرورش‌\تغذیه رایگان‌\\\\\\\\\\\\\\\1/0\2/0\3/0ادامه جدول 1-1نام سازمان‌\52\53\54\55\56\57\58\59\60\61\62\63\64\65\66\67\68\جمعشرکت دشت مغان‌\تفاوت عیار چغندر قند\\\\\\\\\\\\\\\3/0\2/0\5/0کشت و صنعت هفت تپه‌\بابت بازسازی‌\\\\\\\\\\\\\\\1\\1کشت و صنعت کارون‌\بابت بازسازی‌\\\\\\\\\\\\\\\1\\1کاغذسازی پارس‌\بابت بازسازی‌\\\\\\\\\\\\\\\1\\1بانک مرکزی‌\تفاوت نرخ ارز ترجیحی کاغذ روزنامه‌\\\\\\\\\\\\\\\7/2\7/2سازمان مرکزی تعاون روستائی‌\کمک بلاعوض کود شیمیایی، چای و قند و شکر\\\\\\\\\\\3/2\\004/0\\\\3/2وزارت کشور\هزینه‌های اداری‌\\\\\\\\\\\\\\\6/0\6/0\2/1سایر\شرکت واحد، دفتر پیگیریهای نخست‌وزیر\\\\\\\\\\\\\\1/1\1/1 جمع‌\\3/7\64\1/17\84\8/65\6/54\2/79\3/37\3/81\110\1/106\2/110\4/16\127\6/104\2/92\2/1355منابع تأمین اعتبار سوبسید\درآمد عمومی دولت‌\3/7\64\1/17\84\8/65\1/30\79\26\3/72\9/92\2/48\43\\\\\\8/729درآمد سازمان حمایت‌\\\\\\\5/12\2/0\2/11\9\9/16\58\2/77\116\127\105\2/92\4/625نسبت تأمین درآمد\درصد\\\\\\29\\30\11\15\54\64\100\100\100\100\سهم درکل بودجه عمومی دولت‌\درصد\3/1\2/4\5/6\3/4\5/2\8/1\5/3\5/1\8/2\1/3\7/2\3/3\8/2\1/3\6/2\1/2\مأخذ:سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان‌جدول 2-2متوسط هزینه کل و خوراک و دخانیات ماهانه خانوارهای شهری و روستائی سالهای 50-67 ارقام به:ریالعنوان‌\متوسط هزینه‌\متوسط هزینه‌\متوسط هزینه‌\نسبت(2)\نسبت(4)\ماهانه خانوار\ماهانه خانوار\ماهانه خوراکی‌\ماهانه خوراکی‌\به(1)\به(3)\شهری‌\روستائی‌\ودخانی خانوار\ودخانی خانوار\(درصد)\(درصد)\(قیمت جاری)\(قیمت جاری)\شهری(قیمت جاری)\روستائی(قیمت جاری)سال‌\\\\\\50\7/9260\2/4985\3/4345\3/3192\8/53\5/7356\4/36517\7/17265\4/12142\7/8503\3/47\7058\1/64017\3/24036\4/17060\11081\5/37\6461\4/73622\6/42115\4/29589\2/22654\2/57\6/7662\6/92759\4/50973\7/36330\5/25816\9/54\7163\1/103374\7/55893\8/40012\7/2803\1/54\2/7264\2/106663\9/56467\3/41661\9/28120\1/52\4/6965\109548\1/63466\5/45555\1/35542\0/57\7866\3/124065\2/75703\8/52874\7/42003\61\4/7167\3/150027\9/88201\1/66112\4/46096\8/58\9/68مأخذ:مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و بودجه خانوارهای شهری و روستائی50-1367جدول 3-2هزینه کل، هزینه خوراک و هزینه اقلام تحت پوشش سوبسید به تفکیک گروههای هزینه‌ای خانوار شهری برای سال 56 ارقام به ریال-درصدگروه هزینه اقلام‌\متوسط کل‌\کمتر از 2500\2500 تا 4999\5000 تا 7299\7500 تا 9999\10000 تا 1499کل هزینه(1)\4/36517\6/1490\3/3866\9/6282\2/8777\4/12435هزینه خوراک و دخانی(2)\4/12142\6/430\6/1421\5/2585\3683\8/5442گندم(نان)\3/947\8/157\1/370\6/554\6/649\2/817گوشت(قرمز)\1/2477\2/43\259\9/562\2/828\9/1283شیر\1/154\5/7\2/11\5/25\9/47\4/75روغن نباتی‌\4/404\0/9\7/42\1/63\8/109\1/189قند و شکر\7/407\8/27\9/88\1/106\8/157\3/231کالاهای مشمول سوبسید\2/4390\3/245\9/771\2/1312\3/1793\9/25963 به صورت درصد1\0/12\4/16\20\9/20\4/20\9/203 به صورت درصد 2\1/36\57\3/54\7/50\7/48\7/472 به صورت درصد 1\2/33\9/28\8/36\1/41\0/42\8/43تعداد خانوارهای نمونه‌\13588\230\529\753\897\1915ادامه جدول 3-2هزینه کل، هزینه خوراک و هزینه اقلام تحت پوشش سوبسید به تفکیک گروههای هزینه‌ای خانوار شهری برای سال 56 ارقام به ریالگروه هزینه‌\1500 تا 19999\20000 تا 29999\30000 تا 49999\50000 تا 99999\100000 بیشترکل هزینه(1)\6/17460\6/24696\5/38589\9/68388\3/193397هزینه خوراک و دخانی(2)\4/7529\6/10262\3/14457\1/23433\2/42230گندم(نان)\4/922\6/1024\6/1097\6/1130\7/1522گوشت(قرمز)\4/1702\5/2463\6/3141\6/4545\1/6748شیر\4/90\2/145\9/198\9/303\7/427روغن نباتی‌\4/259\1/446\3/502\6/752\9/1069قند و شکر\7/325\7/413\7/529\2/718\7/823کالاهای مشمول سوبسید(3)3/3300\1/4493\1/5470\9/7450\1/105923 به صورت درصد 1\9/18\2/18\2/14\9/10\5/53 به صورت درصد2\8/43\8/43\8/37\8/31\1/252 به صورت درصد 1\1/43\5/41\5/37\3/34\8/21تعداد خانوارهای نمونه‌\1668\2465\2613\1741\777مأخذ:*وزارت برنامه و بودجهعملکرد تهیه و توزیع کالاهای اساسی طی سالهای 55- 56، مدیریت بازرگانی، 1367، جداول 5 الی 15."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.