Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد و توسعه اقتصادی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 83 تا 104)

کلیدواژه ها :

شدت فولاد ،مرحله خیز اقتصادی ،مرحلهء فرافن‌آوری ،ارزش افزودهء فکری محض ،شدت نسبی‌ فولاد مصرفی ،مصرف فولاد

کلید واژه های ماشینی : فولاد، مصرف فولاد، مصرف فولاد و توسعه اقتصادی، اقتصادی، صنعت، توسعه، تولید، نرخ رشد، مصرف فولاد کشور، تولید ناخالص داخلی

حاضر شدت مصرف فولاد بیشتر وابسته به توسعه صنایع ساختمانی است. الگوهای مورد آزمون در این تحقیق رابطه مصرف فولاد را با تولید ناخالص داخلی،تشکیل‌ سرمایه ثابت،ارزش افزوده و صنعت،و ارزش افزوده ساختمان نشان می‌دهد و اگر قرار باشد نرخهای‌ رشد برنامه دوم توسعه محقق شود،و تداوم یابد مصرف فولاد کشور در سال 1385 در حد خودکفایی و بدون احتساب نیازهای توسعه صادرات،باید به رقم 13 میلیون تن برسد و یقینا ظرفیتهای جدیدتری را با افزایش سالانه حدود 600 هزار تن می‌طلبد.البته تحقق چنین روند رشدی‌ در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی بسیار ناچیز بوده و معلوم نیست که جایگاه نسبی کشور را در سطح کنونی بتواند حفظ نماید.دی خود دارد،اگر چه ساختار وابسته صنایع‌ کشور رابطه معنی‌داری را بین مصرف فولاد و توسعه حلقه‌های صنعتی به‌دست نمی‌دهد و در حال

خلاصه ماشینی:

"الگوهای مورد آزمون در این تحقیق رابطه مصرف فولاد را با تولید ناخالص داخلی،تشکیل‌ سرمایه ثابت،ارزش افزوده و صنعت،و ارزش افزوده ساختمان نشان می‌دهد و اگر قرار باشد نرخهای‌ رشد برنامه دوم توسعه محقق شود،و تداوم یابد مصرف فولاد کشور در سال 5831 در حد خودکفایی و بدون احتساب نیازهای توسعه صادرات،باید به رقم 31 میلیون تن برسد و یقینا ظرفیتهای جدیدتری را با افزایش سالانه حدود 006 هزار تن می‌طلبد. رابطه مصرف و شدت فولاد در ایران با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی به منظور بررسی رابطه میان مصرف فولاد با متغیرهای اقتصادی،اطلاعات و آمار مربوط به مصرف فولاد کشور و متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی‌ (GDP) ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی‌ (GDCF) ،ارزش افزوده صنعت‌ (MVA) ،ارزش‌ افزوده ساختمان‌ (CVA) ،میزان درآمدهای ارزی کشور (Fclncom) و سایر متغیرهای‌ اقتصادی در طی یک دوره زمانی بلند مدت(0731-0531)جمع‌آوری گردید و سیر نوسانات در مصرف ظاهری فولاد کشور در مقابل متغیرهای اقتصادی در طول دورهء مورد نظر بررسی و تجزیه و تحلیل گردید1 نمودار شماره(1)روند تغییرات و نوسانات در مصرف ظاهری فولاد کشور و تولید بررسی آن از این دیدگاه حائز اهمیت است که این شاخص در طی یک دورهء درازمدت‌ -------------- (1). همان طور که ضرایب برآورد شده استنباط می‌شود،ضریب تشکیل‌ سرمایه ثابت‌ (GDCF) تقریبا دو برابر ضریب تولید ناخالص داخلی‌ (GDP) است که‌ این مطلب اهمیت و نقش مؤثر تشکیل سرمایه را در مصرف فولاد کشور نشان می‌دهد به ویژه‌ آن که بخش عمدهء فولاد در ایران در ساختمان،که اساس موضوع فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. جدول شماره(1) نتایج مقایسه‌ای الگوهای رگرسیونی در خصوص پیش‌بینی مصرف و شدت فولاد بر اساس سناریوهای مختلف رشد اقتصادی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1)در قانون برنامه دوم برای تولید ناخالص داخلی 5/1 درصد،تشکیل سرمایه ثابت 6/2 درصد،بخش صنعت 5/9 درصد و بخش ساختمان 4 درصد رشد در نظر گرفته شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.