Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

مهمترین ویژگی جشنواره قرآنی دانشجویان پرداختن به محتوای قرآن است

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، دانشجویان ، جشنواره قرآنی دانشجویان پرداختن ، برنامه ، کرمان ، مسابقات ، دانشجویان پرداختن به محتوای قرآن ، ادبی ، استان ، جشنواره قرآنی دانش‌جویی

خلاصه ماشینی:

"این‌ جشنواره‌ چه‌ فرقی‌ دارد با جشنواره‌های‌ قرآنی‌ دیگر که‌ در طول‌ سال‌ چه‌ به‌ صورت‌ سراسری‌ و چه‌ استانی‌ برگزار می‌شود؟ مهم‌ترین‌ تفاوت‌ این‌ است‌ که‌ اگر در گذشته‌ وجه‌ اصلی‌ برنامه‌های‌ قرآنی‌ وجه‌ ظاهری‌، صوری‌ و شکلی‌ بوده‌، الان‌ بیشترین‌ باری‌ که‌ در مسابقات‌ هست‌ بار اندیشه‌ و محتواست‌ گرچه‌ صورت‌ ظاهری‌ و شکلی‌ برنامه‌ همچنان‌ سر جای‌ خودش‌ حفظ‌ شده‌ و دلیلی‌ هم‌ برای‌ حذف‌ آن‌ وجود ندارد و چه‌بسا کسانی‌ باشند که‌ از طیف‌ ظاهری‌ و هنری‌ نظیر قرائت‌ جذب‌ برنامه‌های‌ قرآنی‌ شوند. برنامه‌های‌ بخش‌ جنبی‌ جشنواره‌ به‌ چه‌ ترتیب‌ خواهد بود؟ آنچه‌ دراین‌ بخش‌ جالب‌ توجه‌ است‌ این‌ که‌ ما گرایشاتی‌ را نظیر گرایش‌ هنر، خط‌، نقاشی‌، شعر، تأثیر قرآن‌ بر ادبیات‌ فارسی‌ باز کرده‌ایم‌ تا کسانی‌ که‌ حرفه‌ای‌ نیستند بتوانند در آن‌ شرکت‌ کنند. این‌ آثار را تنها داوران‌ می‌خوانند یا این‌که‌ به‌ صورت‌ قصه‌خوانی‌ و شعرخوانی‌ در جشنواره‌ ارائه‌ می‌شود؟ از آنجا که‌ برنامه‌ ما سه‌ روز است‌ و باید در این‌ سه‌ روز همه‌ مسابقات‌ انجام‌ شود ما در برنامه‌ افتتاحیه‌ و اختتامیه‌ از دانشجویانی‌ که‌ در زمینه‌های‌ غیرقرآنی‌ نظیر ادبیات‌ و مقاله‌ شرکت‌ کرده‌اند یک‌ نفر را انتخاب‌ می‌کنیم‌ که‌ آثارشان‌ را ارائه‌ دهند. معمولا چنین‌ برنامه‌هایی‌ در شهرهایی‌ نظیر کرمان‌ به‌ دلیل‌ نبود تبلیغات‌ محلی‌، خیلی‌ غریبانه‌ برگزار می‌شود و مردم‌ از قبل‌ در جریان‌ قرار نمی‌گیرند، مسؤولان‌ محلی‌ نیز یا حمایت‌ نمی‌کنند یا اگر حمایت‌ کنند بسیار محدود است‌؛ برای‌ بهبود چنین‌ وضعی‌ چه‌ تدابیری‌ اندیشیده‌اند؟ دوستان‌ جهاد کرمان‌ که‌ مجری‌ این‌ برنامه‌ هستند ستادی‌ را رد آنجا تشکیل‌ داده‌اند که‌ این‌ ستاد در داخل‌ دانشگاه‌ متشکل‌ از اعضای‌ دست‌اندرکار برنامه‌های‌ قرآنی‌ است‌."

صفحه: از 10 تا 11