Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

برگزاری هفته قرآن دانشگاه ها و مسابقات سراسری دانشجویی

(1 صفحه - از 14 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : مرحله مقدماتی مسابقات قرآن دانشجویان ، برگزاری هفته قرآن دانشگاه‌ها ، قرآن دانشگاه‌ها و مسابقات سراسری ، هفته قرآن دانشگاه‌ها و مسابقات ، مسابقات ، قرآنی ، هفته‌برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات قرآن ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ، مسابقات سراسری قرآن دانشجویان کشور ، دانشجویان

خلاصه ماشینی:

"با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ و جایگاه‌ والای‌ قرآن‌ در ترویج‌فرهنگ‌ و معارف‌ اسلامی‌، معاونت‌ فرهنگی‌ جهاددانشگاهی‌ از ابتدا کوشیده‌ با بهره‌گیری‌ از روش‌ها وابزارهای‌ صحیح‌ و دقیق‌ فرهنگی‌ در این‌ زمینه‌ فعالیت‌کرده‌ و به‌ نحو مؤثری‌ رشد و بالندگی‌ فکری‌ و اخلاقی‌ ورفتاری‌ انسان‌ها را فراهم‌ سازد و به‌ این‌ لحاظ‌، معاونت‌فرهنگی‌ جهاد در ادامه‌ فعالیت‌های‌ متنوع‌ خود درحوزه‌های‌ مختلف‌ قرآنی‌ تاکنون‌ اقدام‌ به‌ برگزاری‌ پانزده‌دوره‌ مسابقه‌ قرآن‌ دانشجویان‌ سراسر کشور کرده‌ و همواره‌سعی‌ در ارتقاء کیفیت‌ این‌ مسابقات‌ و توجه‌ هرچه‌ بیشتر وژرف‌تر به‌ محتوای‌ معارف‌ قرآنی‌ در طی‌ برگزاری‌ این‌برنامه‌ها داشته‌ است‌. تاریخچه‌ مسابقات‌ سراسری‌ قرآن‌دانشجویی‌ مسابقات‌ سراسری‌ قرآن‌ دانشجویان‌ کشور به‌ صورت‌رسمی‌ و سراسری‌ از سال‌ 1364 آغاز شد و روال‌ اجرایی‌ آن‌بدین‌ ترتیب‌ است‌ که‌ ابتدا مسابقات‌ در میان‌ خواهران‌ وبرادران‌ دانشجو در سطح‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌انجام‌ می‌گیرد و به‌ تفکیک‌، داوطلبان‌ در سه‌ رشته‌ حفظ‌،مفاهیم‌ و قرائت‌ در آن‌ شرکت‌ می‌کنند."

صفحه: از 14 تا 14