Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نمایشگاه قرآن، رسانه ای جدید در خدمت فعالیتی کهن

(2 صفحه - از 17 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ، قرآن ، نمایشگاه‌های قرآن ، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد ، اطلاعات ، خدمت فعالیتی کهن ، وزارت ارشاد اسلامی ، معاون ، رمضان‌پور ، استان

خلاصه ماشینی:

"به‌ گفته‌ معاونت‌ امورفرهنگی‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌، از چند سال‌ پیش‌ که‌نمایشگاه‌ قرآن‌ تهران‌ به‌ صورت‌ بین‌المللی‌ درآمد، حتی‌برای‌ کشورهایی‌ مثل‌ مصر و عربستان‌ سعودی‌ که‌ در زمینه‌فعالیت‌های‌ قرآنی‌ بسیار شناخته‌ شده‌ هستند،نمایشگاه‌های‌ ما تازگی‌ داشت‌ و یکی‌ از دلایلی‌ که‌ باعث‌شد علیرغم‌ تمام‌ محدودیت‌های‌ سیاسی‌، نمایشگاه‌ توسعه‌زیادی‌ پیدا کند، این‌ بود که‌ شیوه‌ عملی‌ جذاب‌ و تازه‌ای‌داشت‌. وی‌ افزود: برگزاری‌ نمایشگاه‌های‌ قرآن‌ که‌ برای‌ تمام‌مسلمانان‌، اعم‌ از شیعه‌ و سنی‌ در سراسر جهان‌ قابل‌اعتناست‌، نشان‌ می‌دهد که‌ اگر یک‌ حرکت‌ فرهنگی‌ باظرفیت‌های‌ بالا، به‌ خوبی‌ طراحی‌ شود، در قالب‌ آن‌ حرکت‌فرهنگی‌ می‌توان‌ سخنی‌ عرضه‌ کرد که‌ شنونده‌ و مخاطب‌جهانی‌ داشته‌ باشد و یکی‌ از دلایلی‌ که‌ باعث‌ شده‌ این‌شنونده‌ و مخاطب‌ جهانی‌ وجود داشته‌ باشد، این‌ است‌ که‌آنچه‌ امروز در ایران‌ با آن‌ روبه‌رو هستیم‌، مسأله‌ مشترک‌تمام‌ مسلمانان‌ است‌ و در همه‌ جای‌ جهان‌ از آن‌ سخن‌گفته‌ می‌شود."

صفحه: از 17 تا 18