Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه و انتشار قرآن در سرزمین قرقیزها

گزارشگر:

(3 صفحه - از 33 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : قرقیزستان، قرآن مجید به زبان‌های قرقیزی، قرقیز، قرآن، اتحاد جماهیر شوروی، ترجمه قرآن مجید، ترجمه، چین، ترجمة قرآن مجید به زبان‌های، اتحاد جماهیر شوروی در سال

خلاصه ماشینی:

"در سال‌ 1991، بر اثر تحولاتی‌ که‌ در شوروی‌ رخ‌ داد،قرقیزستان‌ به‌ عنوان‌ جمهوری‌ مستقلی‌ شناخته‌ شد و عسگرآقایف‌، که‌ در بین‌ روسای‌ جمهورهایی‌ که‌ از شوروی‌ سابق‌ جدا شده‌بودند، تنها فردی‌ محسوب‌ می‌شد که‌ عضو حزب‌ کمونیست‌ نبوده‌ وپیش‌ از آن‌ ریاست‌ آکادمی‌ علوم‌ قرقیزستان‌ را به‌عهده‌ داشت‌، باکسب‌ 70 درصد از آرای‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ رییس‌ جمهوری‌ قرقیزستان‌انتخاب‌ شد و تاکنون‌ این‌ سمت‌ را حفظ‌ کرده‌ است‌. ترجمه‌ قرآن‌ مجید در قرقیزستان‌ قرقیزی‌، زبانی‌ است‌ که‌ حدود 250 هزار نفر از مسلمانان‌کشورهای‌ قرقیزستان‌، افغانستان‌، چین‌ و ترکیه‌ به‌ آن‌ تحکم‌می‌کنند و با وجودی‌ که‌ در قرقیزستان‌ زبان‌ رسمی‌ روسی‌ است‌، 75درصد از جمعیت‌ مسلمان‌ 6/4 میلیون‌ نفری‌ آن‌، زبانشان‌ قرقیزی‌است‌. صابر اف‌، طی‌ مصاحبه‌ای‌ در بیشکک‌، با اعلام‌ این‌که‌ ترجمه‌جدید قرآن‌ مجید به‌ زبان‌ قرقیزی‌ مورد استقبال‌ مردم‌ مسلمان‌ آن‌جمهوری‌ قرار گرفته‌ و در کوتاه‌مدت‌ کم‌یاب‌ شده‌، اظهار داشت‌شخصا نسخه‌ایی‌ از ترجمه‌ جدید را به‌ عسگر آقایف‌، رییس‌جمهوری‌ و همچنین‌ مسؤولان‌ ادارة‌ مسلمانان‌ قرقیزستان‌ اهداءکرده‌ است‌."

صفحه:
از 33 تا 35