Skip to main content
فهرست مقالات

تاسیس مجامع قرآنی مورد حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 16 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قرآنی، فرهنگ ارتباطات اسلامی اعزام قاریان، حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات، قاری، قاریان، مجامع قرآنی مورد حمایت سازمان، مالزی، آموزش قرآن، ارتباطات اسلامی برگزار

خلاصه ماشینی:

"در حال‌ حاضر، وضعیت‌ آموزش‌ قرآن‌ در خارج‌ از کشوربه‌ چه‌ صورتی‌ است‌؟ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ در خارج‌ از کشورفعالیت‌های‌ قرآنی‌ مختلفی‌ دارد که‌ یک‌ بخش‌ آن‌ برنامه‌های‌آموزشی‌ است‌ که‌ به‌ سبک‌های‌ مختلف‌ انجام‌ می‌شود و در نقاط‌گوناگون‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ دینی‌ منطقه‌ متفاوت‌ است‌. از فعالیت‌های‌ قرآنی‌ آماری‌ دارید؟ مثلا مشخص‌ است‌به‌ چه‌ کشورهایی‌ چه‌ تعداد قاری‌ اعزام‌ شده‌ است‌؟ تمام‌ برنامه‌های‌ اعزام‌ها ثبت‌ و ضبط‌ شده‌ و لازم‌ به‌ ذکر است‌در این‌ زمینه‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و سازمان‌ فرهنگ‌ وارتباطات‌ اسلامی‌ نقش‌ مهمی‌ در اعزام‌ قاریان‌ به‌ خارج‌ کشور دارند. در تأسیس‌ مجامع‌ قرآنی‌، سازمان‌ یک‌ نهاد حمایت‌ کننده‌ است‌و کمک‌های‌ لازم‌ را از لحاظ‌ آموزش‌ قرآن‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌قرآنی‌ ارائه‌ می‌دهد و در حقیقت‌ نقش‌ پشتیبانی‌ دارد و قاریان‌ واستادان‌ را برای‌ تربیت‌ مربیان‌ به‌ این‌ مجامع‌ قرآنی‌ اعزام‌ و آنها را باروش‌های‌ جدید آموزش‌های‌ قرآنی‌ آشنا می‌کند."

صفحه:
از 16 تا 17