Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

کتاب و نشریات

(1 صفحه - از 27 تا 27)

خلاصه ماشینی:

"از آن‌جا که‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ در جهت‌ آشنایی‌دانش‌آموزان‌ این‌ مرز و بوم‌ با سیرة‌ نبوی‌ و ائمه‌ اطهار رسالت‌ بزرگی‌برعهده‌ دارد، در سال‌ 1364 در دفتر انتشارات‌ کمک‌ آموزشی‌طرحی‌ مطرح‌ شد تا با گردآوری‌ و کنار هم‌ قرار دادن‌ متون‌ اسلامی‌که‌ از قرن‌های‌ اولیه‌ هجری‌ تا عصر حاضر به‌ جا مانده‌ است‌، تا حدامکان‌، مستندات‌ واقعة‌ عاشورا به‌ نحو شایسته‌ای‌ برای‌ محققان‌،نویسندگان‌، دانش‌پژوهان‌، دانش‌آموزان‌ و عموم‌ علاقه‌مندان‌خاندان‌ عصمت‌ و طهارت‌ فراهم‌ شود. پس‌ از مشورت‌های‌ فراوان‌، روال‌ کار بر این‌ مبنا قرار گرفت‌ که‌ابتدا تمام‌ فیش‌های‌ جمع‌آوری‌ شده‌ برحسب‌ زمان‌ فوت‌ مؤلف‌ به‌ترتیب‌ زمانی‌ در ردیف‌ هم‌ قرار گیرند و برای‌ پرهیز از تکرار بیش‌ ازحد، کتاب‌های‌ متأخری‌ که‌ از کتاب‌های‌ متقدم‌ و یا مانند آن‌ نقل‌کرده‌اند، به‌ کتاب‌های‌ متقدم‌ ارجاع‌ داده‌ شوند و در لابه‌لای‌ متن‌،هر جا که‌ میان‌ دو متن‌ تفاوتی‌ وجود دارد، به‌ صورت‌ پاورقی‌ نسبت‌به‌ متن‌ متقدم‌ مشخص‌ شود."

صفحه: از 27 تا 27