Skip to main content
فهرست مقالات

قرآن تاریخ نیست، اما حکمت تاریخ را دارد

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 18 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، تاریخ، حکمت، قصه، انبیا، امت، خداوند، داستان، شرک، انسان

خلاصه ماشینی:

"بنابراین‌ ما نبایدداستان‌های‌ قرآن‌ را تنها به‌ این‌ معنی‌ تفسیر کنیم‌، البته‌ این‌ راتأکید می‌کنم‌ که‌ قرآن‌ به‌ وقایع‌ تاریخی‌ بسیار دقیقی‌ اشاره‌ دارد وداستان‌ پیامبران‌ و اقوام‌ و مللی‌ را به‌ صورت‌ موجز بیان‌ می‌کندکه‌ مورخان‌ در واقع‌ آن‌ را به‌ طور تفصیل‌ بیان‌ کرده‌اند و مایه‌تاریخی‌ بسیار قوی‌ دارد اما قرآن‌ در عین‌ بیان‌ موجز تاریخ‌می‌خواهد برای‌ ما حکمت‌ تاریخ‌ را- که‌ معمولا در تاریخ‌ کمترمورد نظر است‌- هم‌ مورد تحلیل‌ قرار دهد. در ارتباط‌ با موضوع‌ خیر و شر ما با دو مسأله‌ روبه‌روهستیم‌ یکی‌ این‌ که‌ غلبه‌ و پیروزی‌ با کیست‌ و دیگر این‌ که‌اکثریت‌ با کدام‌ است‌؛ بنابراین‌ آیا نمی‌توان‌ از آیات‌ قرآنی‌ که‌اشاره‌ کردید تعبیر دیگری‌ به‌ این‌ معنا کرد که‌ نیکی‌ با آن‌ که‌در اقلیت‌ است‌ سرانجام‌ پیروزی‌ و غلبه‌ نیز با اوست‌؟ ببینید در آیه‌ دوم‌ می‌گوید اینها ایمان‌ نمی‌آورند مگر این‌ که‌در عین‌ ایمان‌ مشرکند و در آیه‌ اول‌ می‌گوید اکثر مردم‌ اصلامؤمن‌ نیستند ولو این‌ که‌ تو حریص‌ به‌ ایمان‌ آنها باشی‌، البته‌ این‌آیه‌ ممکن‌ است‌ اشاره‌ به‌ کفار مکه‌ در آن‌ زمان‌ نیز داشته‌ باشد امابالاخره‌ نظیر این‌ آیات‌ کم‌ و بیش‌ در قرآن‌ وجود دارد."

صفحه:
از 18 تا 21