Skip to main content
فهرست مقالات

قرآن، الگوی تعدیل نیازهای انسانی

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 28 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : انسان، قرآن، خداوند، الگوی تعدیل نیازهای انسانی، آدم، تربیتی، آفرینش، عقل، خلق، زندگی

خلاصه ماشینی:

"قرآن‌ به‌ عنوان‌ کتابی‌ است‌ که‌ شیوة‌ زندگی‌ آدمی‌ در آن‌مستتر است‌ و انسان‌ از طریق‌ خواندن‌ و فهم‌ نکات‌ اخلاقی‌و تربیتی‌ آن‌ می‌تواند بهترین‌ مسیر را برای‌ زندگی‌ خودانتخاب‌ کند، اهدافی‌ را برای‌ تبلور یک‌ انسان‌ کامل‌ در نظرگرفته‌ که‌ در آیات‌ خود به‌ آن‌ اشاره‌ کرده‌ است‌ به‌ نظر شماشروع‌ و شکل‌گیری‌ این‌ اهداف‌ چگونه‌ باید باشد؟ قبل‌ از هر چیزی‌، ابتدا باید انسان‌ را شناسایی‌ کرد. البته‌ این‌ بندگی‌ به‌ معنای‌ خم‌ و راست‌ شدن‌ و زانو زدن‌ نیست‌، بلکه‌به‌ معنای‌ تابع‌ شدن‌ است‌ به‌ طور مثال‌: انسان‌ وقتی‌ بیمار می‌شودبه‌ پزشک‌ مراجعه‌ می‌کند و هرچه‌ پزشک‌ بگوید اطاعت‌ می‌کندیعنی‌ عبودیت‌ وجود دارد یعنی‌ اگر اطاعت‌ نکند، سلامتش‌ به‌ خطرمی‌افتد، پس‌ خداوند که‌ انسان‌ را خلق‌ کرده‌ راه‌ سعادت‌ و خوشبختی‌را هم‌ برای‌ او بیان‌ کرده‌ و آدمی‌ باید از دستورات‌ خداوند یگانه‌پیروی‌ کند. یعنی‌ تمام‌ انسان‌ها در فطرت‌ اینگونه‌ هستند به‌ نظرشما انسانی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ درونی‌ چنین‌ تمایلاتی‌ دارد چرا راه‌را به‌ اشتباه‌ می‌رود؟ خداوند انسان‌ را کامل‌ آفریده‌ و حتی‌ اگر از منظر آفرینش‌ بتوانیم‌ذرات‌ وجودی‌ انسان‌ را مورد مطالعه‌ قرار بدهیم‌، متوجه‌ می‌شویم‌شاهکار خلقت‌ است‌."

صفحه: از 28 تا 28