Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تمثیل ها در قرآن: وای بر صاحبان زمین، اگر مغرور شوند!

نویسنده:

(2 صفحه - از 37 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : تمثیل ، ماء ، زمین ، الم‌تر ، فکر ، تفکر ، آب ، دنیا ، الم‌تر ان‌الله انزل ، نفصل الا´یات لقوم

خلاصه ماشینی:

"مفسران‌ گفته‌اند: این‌ مثل‌ در حالت‌ عجیب‌ دنیا و سرعت‌ زوال‌آن‌ و فنای‌ نعمت‌ بعد از اقبال‌ و دولت‌ است‌ که‌ مردم‌ بدان‌ مغرورشوند و در وادی‌ ضلالت‌ افتند، آن‌ به‌ آب‌ باران‌ ماند که‌ گیاه‌ زمین‌ باآن‌ درآمیزد و سر به‌ یکدیگر نهد، گیاههای‌ رنگارنگ‌ میوه‌های‌گوناگون‌ که‌ بعضی‌ غذای‌ انسان‌ است‌، مانند دانه‌ها و میوه‌ها و بعضی‌خوراک‌ چارپایان‌ است‌ مانند سبزی‌ها و علف‌ها، «حتی‌ اذا اخذت‌الارض‌ زخرفها» تا آن‌ حد که‌ زمین‌ به‌ کمال‌ حسن‌ و بهجت‌ خوددرآید و مانند عروسی‌ که‌ جامه‌های‌ الوان‌ پوشد و پیرایه‌ها برتن‌ نهدزمین‌ نیز آرایش‌ گیرد پس‌ صاحبان‌ آن‌ زمین‌ که‌ اهل‌ روزگارند، بدان‌مغرور شوند و پندارند که‌ همواره‌ آنها را بر آن‌ زمین‌ قدرت‌ بود و آن‌مزرعه‌ در دست‌ ایشان‌ است‌ که‌ هرگونه‌ بخواهند بر روند ناگهان‌روزی‌ یا شبی‌ فرمان‌ الهی‌ بنابودی‌ آن‌ زمین‌ در رسد، و آن‌ را چنان‌پژمرده‌ و تباه‌ سازد، که‌ گویی‌ روز پیشین‌ در آن‌ چیزی‌ نبوده‌ و این‌تمثیل‌ در توضیح‌ و در تبع‌ آیه‌ سابق‌ است‌ که‌ خطاب‌ به‌ جهانیان‌نازل‌ شده‌ و آنان‌ را به‌ فنا و زوال‌ متاع‌ دنیا متنبه‌ ساخته‌ و گفتند: «یاایهاالناس‌ انما بغیکم‌ علی‌ انفسکم‌ متاع‌ الحیوة‌ الدنیا ثم‌ الینامرجعکم‌ (10/23)."

صفحه: از 37 تا 38