Skip to main content
فهرست مقالات

هنر در خدمت انتقال مفاهیم قرآنی

(2 صفحه - از 40 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : هنر، تذهیب، قرآن، نمایشگاه قرآن کریم، شرکت در نمایشگاه، خوشنویسی، نمایشگاههای قرآن کریم اداره‌کل فرهنگ، نمایشگاه روز جهانی صنایع، ارائه آثارش‌در نمایشگاههای متعددی شرکت، نمایشگاههای متعددی شرکت

خلاصه ماشینی:

"ایرایی‌ در مدت‌ فراگیری‌ هنر تذهیب‌ موفق‌ شده‌ با ارائه‌ آثارش‌در نمایشگاههای‌ متعددی‌ شرکت‌ کند که‌ بعضی‌ از آنها عبارت‌ است‌از: - شرکت‌ در نمایشگاه‌ روز جهانی‌ صنایع‌ دستی‌ در دانشگاه‌هنر، 20 خردادماه‌ 1378 و کسب‌ مقام‌ دوم‌ در رشته‌ تذهیب‌ - شرکت‌ در نمایشگاه‌ قرآن‌ کریم‌ در بخش‌ زنان‌، سال‌ 1378 - شرکت‌ در نمایشگاه‌ دوسالانه‌ نگارگری‌ و تذهیب‌، سال‌1378 - شرکت‌ در نمایشگاه‌ جهانگردی‌ بستر گفت‌وگوی‌ تمدن‌ها درکیش‌، بهمن‌ماه‌ 1378 - شرکت‌ در نمایشگاه‌ گردهمایی‌ دانشجویان‌ و میراث‌ فرهنگی‌به‌ مناسبت‌ روز میراث‌ فرهنگی‌، اردیبهشت‌ماه‌ 1379 - شرکت‌ در نمایشگاه‌ قرآن‌ کریم‌ و کسب‌ رتبه‌ سوم‌ در بخش‌دانشگاهی‌، سال‌ 1379 - شرکت‌ در همایش‌ یک‌روزه‌ کتابت‌ قرآن‌ مجید، آذر ماه‌ 1379 - شرکت‌ در اولین‌ دوسالانه‌ هنرهای‌ تجسمی‌ دانشجویان‌مسلمان‌، اسفندماه‌ 1379 - شرکت‌ در نمایشگاه‌ اختصاصی‌ جوانان‌، بهمن‌ماه‌ 1379 - شرکت‌ در اولین‌ نمایشگاه‌ زنان‌ هنرمند «نیهور» به‌ مناسبت‌هفته‌ میراث‌ فرهنگی‌، اردیبهشت‌ماه‌ 1380."

صفحه:
از 40 تا 41