Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تمثیل های قرآنی: دوراهی عزت یا عزلت

نویسنده:

(1 صفحه - از 21 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : نور ، قرآن ، ایمان ، ابوجهل ، کفر ، دین ، حمزه ، آیه حمزه عم پیغمبر ، المیت ، مفسران

خلاصه ماشینی:

"«اومن‌ کان‌ میتا فاحییناه‌ وجعلنا له‌ نورا یعشی‌ به‌ فی‌الناس‌ کمن‌ مثله‌ فی‌ الظلماتها لیس‌ بخارج‌ منها؟ کذلک‌ زین‌ للکافرین‌ ماکانوا یعملون‌» (انعام‌ - 122) آیا آن‌ کس‌ که‌ مرده‌ بود (به‌ کفر) و ما او را زنده‌ کردیم‌ (به‌ ایمان‌) و بگذاریم‌ برایش‌ نوری‌ که‌ به‌ آن‌ در میان‌ مردمان‌ می‌رود چون‌ آن‌ کسی‌ که‌ در تاریکی‌ بود و از آن‌ بدر نیاید این‌ چنین‌ برای‌ کافران‌ کردار آنان‌ آراسته‌ شده‌ است‌. تا آنگاه‌ که‌ بنور مجاهدت‌ روح‌ او زنده‌ شود و دیده‌ او به‌ جمال‌ حقیقت‌ بینا شود و از «نورا یمشی‌ به‌ فی‌ الناس‌» نور حکمت‌ و معرفت‌ خواسته‌اند که‌ عارف‌ نخست‌ دل‌ خود را روشن‌ کند و سپس‌ مانند چراغ‌ برای‌ هدایت‌ ناس‌ به‌ جهان‌ نورافشانی‌ کند و «کمن‌ مثله‌ فی‌ الظلمات‌» را اشاره‌ بدان‌ کس‌ دانند که‌ در تاریکی‌ طبیعت‌ و ظلمت‌ وسوسه‌ نفس‌ متحیر مانده‌ و در حجاب‌ قهر متوقف‌ گشته‌ و راه‌ به‌جایی‌ نبرد و از آن‌ خارج‌ نشود."

صفحه: از 21 تا 21