Skip to main content
فهرست مقالات

بر گستره معارف قرآنی: قرآن، کتابی مبارک و تصدیق کننده انجیل و تورات است

نویسنده:

(2 صفحه - از 31 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : تورات، قرآن، موسی، یهود، خدا، پیامبر، مکه، پیامبر اسلام، تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون، موسی نازل

خلاصه ماشینی:

"در پاسخ‌ آنها به‌ پیامبر دستور داده‌ شد بگوید: پس‌ چه‌ کسی‌ کتابی‌ را که‌ موسی‌ آورد، نازل‌ کرد؟ این‌ آیه‌ از آیات‌ مشکل‌ قرآن‌ است‌ و فهم‌ درست‌ آن‌ تفکر بیشتری‌ را طلب‌ می‌کند زیرا مشخص‌ نیست‌ که‌ این‌ آیه‌ درباره‌ یهودی‌ها صحبت‌ می‌کند یا مشرکان‌ مکه‌؛ اگر بگوییم‌ آیه‌ درباره‌ یهودی‌هاست‌، این‌ فرض‌ با جمله‌ دوم‌ آیه‌ سازگار نیست‌ زیرا گفته‌ شده‌ که‌ آنها می‌گویند: خدا برای‌ هیچ‌ بشری‌ چیزی‌ نازل‌ نکرده‌ در حالی‌ که‌ یهودی‌ها چنین‌ نمی‌گویند و آنها به‌ نبوت‌ پیامبران‌ تا موسی‌ باور دارند و معتقدند که‌ خدا تورات‌ را بر موسی‌ نازل‌ کرد؛ و اگر بگوییم‌ درباره‌ مشرکان‌ مکه‌ است‌، این‌ فرض‌ هم‌ با پاسخی‌ که‌ در آیه‌ داده‌ شده‌ وفق‌ نمی‌دهد چون‌ در پاسخ‌ آنها که‌ منکر نزول‌ کتاب‌ آسمانی‌ هستند گفته‌ شده‌: پس‌ چه‌ کسی‌ تورات‌ را بر موسی‌ نازل‌ کرده‌؟ و پس‌ از این‌ پرسش‌ آنها را مورد خطاب‌ قرار می‌دهد و می‌گوید: شما قسمتی‌ از تورات‌ را آشکار و بسیاری‌ از آن‌ را پنهان‌ کردید."

صفحه: از 31 تا 32