Skip to main content
فهرست مقالات

نگاه اول/ مرزبانان

(1 صفحه - از 2 تا 2)

کلید واژه های ماشینی : مرزهای، خداوند پیکارجویان مقاوم، بار‌خدایا درود، صفا کأنهم بنیان مرصوص، خزانه افضال، بکاه، ان‌الله‌یحب‌الذین‌یقاتلون‌فی سبیله، بنایی آهنین، تطاول بر بلاد، سوره صف

خلاصه ماشینی:

"ان الله‌ یحب الذین‌ یقاتلون فی‌ سبیله صفا کأنهم‌ بنیان مرصوص‌ خداوند پیکارجویان‌ مقاوم‌ را که‌ همچون‌ بنایی‌ آهنین‌ و محکم‌ در راه‌ او پایداری‌ می‌کنند دوست‌ می‌دارد. 1 بار خدایا، درود بفرست‌ بر محمد و خاندان‌ او و مرزهای‌ مسلمانان‌ را به‌ پیروزمندی‌ خویش‌ استوار گردان‌ و مرزبانان‌ را به‌ نیروی‌ خود یاری‌ ده‌ و از خزانه‌ افضال‌ خویش‌ عطایشان‌ به‌ فراوانی‌ ارزانی‌ دار. بار خدایا درود بفرست‌ بر محمد و خاندان‌ او و شمارشان‌ را افزون‌ کن‌ و سلاحشان‌ برنده‌. جمعشان‌ متحد کن‌ و خود به‌ تدبیر کارهاشان‌ پرداز. بار خدایا درود بفرست‌ بر محمد و خاندان‌ او و به‌ مدافعان‌ مرزها هرچه‌ نمی‌شناسند بشناسان‌ و ایشان‌ را هرچه‌ نمی‌دانند بیاموز و چشمانشان‌ را بر هرچه‌ نمی‌بینند بگشای‌. ای‌ خداوند مشرکان‌ را به‌ مشرکان‌ مشغول‌ دار تا از تطاول‌ بر بلاد اسلامیان‌ بازمانند و از شمار ایشان‌ بکاه‌ تا از شمار مسلمانان‌ نکاهند. میانشان‌ جدایی‌ افکن‌ تا بر ضد مسلمانان‌ متحد شدن‌ نتوانند."

صفحه:
از 2 تا 2