Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

بر گستره معارف قرآنی: کار خوب را باید علنی انجام داد

نویسنده:

(1 صفحه - از 34 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، خدا ، ظلم ، سخن ، خداوند ، کار خوب ، ظالم بدگویی ، غیبت ، انسان اجازه داده‌شده بدگویی ، زبان

خلاصه ماشینی:

"مانند دشنام‌ دادن‌، نفرین‌ کردن‌، تهمت‌ زدن‌، غیبت‌ و هر سخنی‌ که‌ هرگاه‌ به‌ گوش‌ طرف‌ مقابل‌ برسد،آزرده‌ شود؛ چنین‌ کاری‌ موجب‌ خشم‌ خداست‌ و خدا همانگونه‌ که‌ جان‌ و مال‌ مؤمن‌ را در امان‌ قرارداده‌، شخصیت‌ او را نیز در امان‌ قرار داده‌ و اجازه‌ نمی‌دهد کسی‌ درباره‌ مؤمن‌ بدگویی‌ کند و اساسا انسان‌ در مقابل‌ گفته‌های‌ خود مسؤولیت‌ دارد و گفته‌های‌ او در دفتری‌ ثبت‌ می‌شود: ما یلفظ‌ من‌ قول‌ الالدیه‌ رقیب‌ عتید هیچ‌ سخنی‌ را نمی‌گوید جز اینکه‌ نزد او مراقبانی‌ وجود دارند (ق‌، 18) همچنین‌ قرآن‌ کریم‌ از گروهی‌ به‌ خاطر بد زبانی‌ آنها انتقاد می‌کند: و انهم‌ یقولون‌ منکرا من‌ القول‌ و زورا و آنها سخنی‌ ناپسند و زور می‌گویند. هر چند که‌ بدگویی‌، بددهنی‌ و گفتن‌ سخنان‌ بد و آزار دهنده‌ ناپسند است‌ و خدا آن‌ را دوست‌ ندارد، ولی‌ در یک‌ مورد به‌ انسان‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ بدگویی‌ کند و آن‌ موردی‌ است‌ که‌ انسان‌ مورد ظلم‌ و ستم‌ واقع‌ شده‌ باشد."

صفحه: از 34 تا 34