Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تمثیل های قرآنی: وقتی توحید عین شرک است

نویسنده:

(2 صفحه - از 41 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : تمثیل ، بلعم ، دعا ، دین ، زنان ، القوم ، مرد ، پیروی ، زبان ، سرگذشت

خلاصه ماشینی:

"امام‌ رازی‌ در تفسیر خود گفته‌ است‌: این‌ مثل‌ شدیدترین‌ کلامی‌ است‌ درباره‌ برخی‌ از اهل‌ علم‌ که‌ مانند آن‌ عالم‌ اسرائیلی‌ یا آن‌ شاعر جاهلی‌ بعد از آنکه‌ به‌ سرچشمه‌ دانش‌ رسیدند، و آیات‌ الهی‌ را دریافتند و به‌ عنایت‌ اسم‌ اعظم‌ و استجابت‌ دعا سرفراز و مباهی‌ گشتند، لیکن‌ چون‌ درپی‌ هوای‌ نفس‌ فرو افتادند، آن‌همه‌ علم‌ و دانش‌ از دل‌ ایشان‌ مانند پوست‌ از تن‌ مار خارج‌ شد. تنها در یک‌ مقام‌ روایتی‌ است‌ از امام‌ محمد باقر(ع‌) که‌ شأن‌ نزول‌ مثل‌ را به‌ مغیرة‌ بن‌ سعید نسبت‌ داده‌ است‌ که‌ او نیز در عرب‌ مانند بلعم‌ بن‌ باعورا در بنی‌اسرائیل‌ صاحب‌ اسم‌ اعظم‌ بود و خداوند او را از آن‌ منسلخ‌ کرد."

صفحه: از 41 تا 42