Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

سیره نگاری پیامبر اسلام در غرب

نویسنده:

(2 صفحه - از 35 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : پیامبر اکرم ، سیره ، اسلام ، پیامبر ، سیره نگاری پیامبر اسلام ، باب سیرة پیامبر اکرم ، غربی ، نگاری پیامبر اسلام در غرب ، سیرة پیامبر اکرم در غرب ، تاریخچه سیره‌نگاری پیامبر اکرم

خلاصه ماشینی:

"نمونه‌هایی‌ دیگر از این‌گونه‌ کتاب‌ها، آثار یوحنای‌ دمشقی‌ (قرن‌ هفتم‌ و هشتم‌)، پطرس‌ آلفونسی‌ (متولد حدود 1062) ــ یهودی‌ اسپانیایی‌ که‌ به‌ مسیحیت‌ گرویده‌ بود ــ ویلیام‌ تریپولی‌ (قرن‌ سیزدهم‌)، نیکلاس‌ کوزائی‌(1401-1464) و نیز مقدمات‌ و حواشی‌ بیشتر ترجمه‌های‌ قرآن‌ است‌ که‌ از ابتدا به‌ قصد ابطال‌ و سخیف‌کردن‌ دین‌ اسلام‌ نوشته‌ شده‌اند و گاه‌ مؤلفان‌ آنها کوشیده‌اند برتری‌ شخصیتی‌ و دینی‌ حضرت‌ عیسی‌ بر پیامبر اکرم‌ (ص‌) را در آثار خود اثبات‌ کنند. نخستین‌ محققان‌ غربی‌ درباب‌ سیرة‌ نبوی‌، چندان‌ نگران‌ این‌ مسأله‌ نبودند که‌ کهن‌ترین‌ منابع‌ اسلامی‌ در این‌ حوزه‌، دست‌ کم‌ دو تا سه‌ قرن‌ پس‌ از رحلت‌ پیامبر اکرم‌ تدوین‌ شده‌اند، چراکه‌ تمامی‌ این‌ کتب‌ حاوی‌ روایات‌ و سلسلة‌ اسانیدی‌ بود که‌ به‌ ادعان‌ مؤلفان‌ آن‌ کتب‌، به‌ زمان‌های‌ بسیار متقدم‌ می‌رسید و غالبا به‌ فردی‌ شاهد ماجرا از صدر اسلام‌ منتهی‌ می‌شد. در نیمة‌ نخست‌ قرن‌ بیستم‌ چندین‌ کتاب‌ در شرح‌ حال‌ و سیرة‌ پیامبر اکرم‌ (ص‌) در غرب‌ منتشر شد که‌ مؤلفان‌ آنها در مقدمه‌ یا مؤخرة‌ کتاب‌ خود به‌ اعتبار مشکوک‌ یا متزلزل‌ روایات‌ سیره‌ و مغازی‌ اشاره‌ می‌کردند اما، با وجود این‌، چندان‌ بر این‌ نکته‌ اصرار نمی‌ورزیدند، بلکه‌ کتب‌ خویش‌ را بر مبنای‌ مفاهیم‌ و باورهای‌ کلی‌ برآمده‌ از همین‌ روایات‌ سیره‌ و مغازی‌ تدوین‌ می‌کردند. نخستین‌ تدوین‌ کنندگان‌ سیرة‌ نبوی‌ در غرب‌، هر آنچه‌ که‌ به‌ نظر خود صلاح‌ می‌دانسته‌اند، از منابع‌ روایی‌ اسلامی‌ گزینش‌ کرده‌اند و مطالعات‌ نقدی‌ درباب‌ سیره‌ و مقایسه‌ و تاریخ‌گذاری‌ این‌ نقل‌ها و روایات‌ مختلف‌، پیش‌شرط‌ اصلی‌ بهره‌گیری‌ از آنها به‌ عنوان‌ مصادر تاریخی‌ است‌."

صفحه: از 35 تا 36