Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تقدیر از شخصیت های برجسته قرآنی در کنار مسابقات بین المللی قرآن کریم

(2 صفحه - از 9 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ، قرآن ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرهنگی ، مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد ، قرائت ، دوره مسابقات بین‌المللی قرآن ، احمد مسجدجامعی وزیر فرهنگ ، برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن ، قرآن کریم آقای احمد مسجدجامعی

خلاصه ماشینی:

"تأسفی‌ که‌ در این‌ میان‌ وجود دارد این‌ است‌ که‌ با وجود بحث‌های‌ فکری‌، کلامی‌ و تاریخی‌ که‌ درباره‌ قرآن‌ صورت‌ گرفته‌، به‌ تاریخ‌ اشکال‌ فرهنگی‌ برگرفته‌ از آن‌ کمتر توجه‌ شده‌ است‌ درحالی‌که‌ برای‌ توان‌ بهره‌گیری‌ از فعالیت‌های‌ قرآنی‌ در چارچوب‌ کلیه‌ مجموعه‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ معاصر را داشته‌ باشیم‌، باید ویژگی‌ شکل‌های‌ مختلف‌ فرهنگی‌ وابسته‌ به‌ قرآن‌ و معارف‌ قرآنی‌ و بویژه‌ شرایط‌ پیدایش‌ هر یک‌ را دریابیم‌. وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ با تأکید بر این‌ نکته‌ که‌ دو نکته‌ در سیر تکامل‌ فرهنگ‌ قرآنی‌ تأثیر داشته‌ است‌، می‌افزاید: یکی‌ تکامل‌ و پیچیدگی‌ تاریخی‌ این‌ شکل‌های‌ فرهنگی‌ در طول‌ تاریخ‌ که‌ موجبات‌ بیان‌ تدریجی‌ محتوا و مضمون‌ عظیم‌ قرآنی‌ را فراهم‌ ساخته‌ است‌ که‌ در حقیقت‌ در همه‌ انواع‌ فرهنگی‌، بیان‌های‌ هنری‌ در حوزه‌ مفاهیم‌ و معانی‌ قرآن‌ و نسبتی‌ که‌ قرآن‌ با علوم‌ و معارف‌ بشری‌ قبل‌ از خود برقرار می‌کند و یا مؤسس‌ فعالیت‌های‌ جدید می‌شود."

صفحه: از 9 تا 10