Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

قرآن زبان مشترک مسلمانان جهان است

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 15 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، قرائت ، قرآن زبان مشترک مسلمانان جهان ، مراکش ، علم قرائت ، استادان علم قرائت در دانشگاه ، مسابقات بین‌المللی ، مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت‌و ، علم قرائت قرآن ، استادان بزرگ قرائت قرآن

خلاصه ماشینی:

"به‌عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ ارشد علوم‌ قرآنی‌ در زمینه‌ علم‌قرائت‌، نظرتان‌ راجع‌ به‌ این‌ شاخه‌ از علوم‌ قرآنی‌ چیست‌؟ علم‌ قرائت‌ یک‌ اصل‌ اساسی‌ و مهم‌ برای‌ فهم‌ و درک‌ قرآن‌است‌ و دانشجویان‌ باید نسبت‌ به‌ آن‌ توجه‌ زیادی‌ داشته‌ باشند. در مجموع‌، علم‌ قرائت‌ قرآن‌ در کشور مراکش‌ از جایگاه‌والایی‌ برخوردار است‌ و مردم‌ مراکش‌ به‌ فراگیری‌ آن‌ خیلی‌ توجه‌دارند؛ بخصوص‌ که‌ دولت‌ نیز در این‌ زمینه‌ برنامه‌های‌ فراوانی‌ ارائه‌می‌کند و به‌ حمایت‌ قاریان‌ می‌پردازد. از جمله‌ فعالیت‌های‌ دیگر در گسترش‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ قرآنی‌،برگزاری‌ مسابقات‌ مختلف‌ قرآنی‌ است‌ که‌ مهم‌ترین‌ این‌ مسابقات‌در زمینه‌ حفظ‌، قرائت‌ و تفسیر قرآن‌، هر ساله‌ از طرف‌ وزارت‌ اوقاف‌مراکش‌ در ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ برگزار می‌شود. به‌عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ علوم‌ قرآنی‌، جایگاه‌ قرائت‌ را درجهان‌ اسلام‌ چگونه‌ می‌بینید؟ توجه‌ به‌ این‌ رشته‌، برای‌ درک‌ معانی‌ قرآن‌، حائز اهمیت‌ بسیارزیادی‌ است‌."

صفحه: از 15 تا 15