Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تحقیق/ اظهارنظر یک غربی تازه مسلمان شگفتی های قرآن کریم

مترجم:

(2 صفحه - از 39 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، زنبورها ، خورشید ، قرآن کریم ، حدس ، حقیقت ، مبین ، تحقیق ، کشف ، حرکت

خلاصه ماشینی:

"بدین‌ ترتیب‌، بازگشت‌ به‌ فهرست‌ حدس‌های‌ درست‌ قرآن‌ درباره‌ موضوع‌ زنبورها دارای‌ بخت‌ 50، 50 از صحت‌ بوده‌ است‌ و این‌ احتمال‌ یک‌ در دو می‌باشد. اگر انسانی‌ در آب‌ است‌ و کلمه‌ سباحا در اشاره‌ به‌ حرکتش‌ به‌ کار رفته‌ است‌،می‌توان‌ فهمید که‌ او در حال‌ شناکردن‌ است‌، حرکتی‌ مبتنی‌ بر اراده‌ خودش‌ و نه‌ به‌عنوان‌ نتیجه‌ یک‌ نیروی‌ مستقیما وارده‌ بر او، لذا وقتی‌ این‌ کلمه‌ در اشاره‌ به‌ حرکت‌ خورشید در فضا به‌کار رفته‌ است‌، مبین‌ آن‌ نیست‌ که‌ خورشید در میان‌ فضا بدون‌ کنترل‌ در نتیجه‌ پرتاب‌ یا نظایر آن‌ درحال‌ حرکت‌ است‌. با بازگشت‌ به‌ موضوع‌ حدسهای‌ درست‌ منطبق‌ با هدف‌ مثال‌ موجود، این‌ احتمال‌ که‌ شخصی‌ درباره‌ هر سه‌ موضوع‌ فوق‌- جنسیت‌ زنبورها، چرخیدن‌ خورشید و وجود مناطق‌ زمانی‌- حدس‌ صحیحی‌ بزند، یک‌ در هشت‌ می‌باشد. اما هیچ‌کس‌ نمی‌تواند مطلب‌ زیر را انکار کند: این‌ احتمال‌ که‌ محمد(ص‌)- یک‌ بیسواد- بدرستی‌ درباره‌ هزاران‌ و هزاران‌ موضوع‌ حدس‌ زده‌ باشد و حتی‌ یک‌ بار اشتباه‌ ننموده‌ باشد، آنقدر بزرگ‌ است‌ که‌ نظریه‌ نویسندگی‌ قرآن‌ توسط‌ وی‌، بایستی‌ کاملا از سر بیرون‌ رود، حتی‌ از سوی‌ سرسخت‌ترین‌ دشمنان‌ اسلام‌! چگونه‌ توانستید پدر من‌ را بشناسید؟» در نتیجه‌ از وی‌ خواهد پرسید: «بگو آیا پدر من‌ بلند، کوتاه‌، تیره‌ و یا سفید است‌؟ شبیه‌ کیست‌؟» بدیهی‌ است‌ اگر این‌ مسافر به‌ پاسخ‌ دادن‌ درست‌ به‌ سؤالات‌ ادامه‌ دهد، شک‌کننده‌ چاره‌ای‌ نخواهد داشت‌ جز اینکه‌ بگوید: «من‌ گمان‌ می‌کنم‌ شما پدر مرا می‌شناسید."

صفحه: از 39 تا 40