Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت شناخت منابع جدید قابل پردازش در علوم اسلامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : منابع جدید قابل پردازش ، پردازش در علوم اسلامی ، نرم‌افزارهای علوم اسلامی ، ضرورت شناخت منابع جدید ، علوم اسلامی ، دیسک‌های ، عناوین نرم‌افزارهای علوم اسلامی ، موضوعات قابل پردازش ، تکرار ، دیسک‌های فشردهء کامپیوتری

خلاصه ماشینی:

"آیا انتظار نابجایی است که از مراکز تحقیقات رایانه‌ای بخواهیم تا با نگاهی به این میراث ارزشمند مسلمانان‌ بخشی از دانش،تجربه و امکانات خود را به کمک رایانه در خدمت آن درآورده و با معرفی و احیای این آثار گران‌سنگ‌ همراه با پدیدهء جدید«دیسک‌های فشردهء کتابخانه‌ای»،تحول شگرفی در فرهنگ و تمدن اسلامی ایجاد نمایند؟ قدم نخست برای انجام این مهم این‌ است که مراکز تحقیقات رایانه‌ای با ایجاد کمیته‌هایی ویژه نسبت به شناسایی و کشف‌ این آثار نفیس خطی حرکت شایسته‌ای را آغاز کنند و منابع و موضوعات جدید قابل پردازش رایانه‌ای را به تمامی مراکز و مؤسسات هم‌گرا معرفی نمایند. از آنجایی که«معرفی منابع و موضوعات اسلامی قابل پردازش توسط رایانه‌ها»یکی دیگر از اهداف نشریه‌ای‌ است که پیش رو دارید؛از این فرصت‌ استفاده کرده،از تمامی دانش‌پژوهان و محققان گرانقدر درخواست می‌کنیم تا چنانچه منابع و موضوعاتی را برای عرضه‌ از طریق برنامه‌های رایانه‌ای مناسب‌ می‌بینند به ما معرفی کنند تا نسبت به‌ انعکاس و انتقال این اطلاعات به مراکز تحقیقات رایانه‌ای اقدام نموده و رسالت‌ خویش را در این زمینه به انجام رسانیم."

صفحه: از 4 تا 5