Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

وحدت علمی مسلمین، حرکت به سوی وحدت تفسیری قرآن مجید

نویسنده:

(4 صفحه - از 17 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، تفسیر ، وحدت تفسیری قرآن مجید ، قرآن کریم ، حرکت به‌سوی وحدت تفسیری قرآن ، وحدت ، وحدت علمی مسلمین ، اعجاز ، دین ، علمی

خلاصه ماشینی:

"با بررسی‌ و مطالعه‌ شیوه‌ نسبتا نوین‌ تفسیر موضوعی‌ قرآن‌ کریم‌ درمی‌یابیم‌ که‌ این‌ رهیافت‌، منطبق‌ بر خواستگاه‌ دانشگاهی‌ و روشهای‌ تحقیق‌ علمی‌ متداول‌، علاوه‌ بر عرضه‌ چهره‌ روز آمد اعجاز قرآن‌، امکان‌ ورود دانش‌پژوهان‌ را به‌ عرصه‌ پر گهر آن‌ و اعمال‌ بررسی‌ و در واقع‌ علمی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ را کاملا فراهم‌ می‌سازد. به‌ عنوان‌ مثال‌ راقم‌ این‌ سطور با همین‌ روش‌ تفسیر، حسب‌ رشته‌ تحصیلی‌ ( علوم‌ سیاسی‌) تاکنون‌ بیش‌ از 250 آیه‌ را گردآوری‌ نموده‌ است‌ که‌ به‌ مفاهیم‌ نوین‌ مطرح‌ در اسلام‌ سیاسی‌ و نظریه‌های‌ قرون‌ 19 و 20 اشاره‌ دارد، و بیانگر نظر و قضاوت‌ قرآن‌ در مورد هر یک‌ می‌باشد. مضافا در سطح‌ خرد نیز، همچنان‌ که‌ در پیش‌ اشاره‌ شده‌، تفسیر موضوعی‌ از آنجا که‌ ما را قادر به‌ جمع‌ آوری‌ روشمند آموزه‌های‌ قرآنی‌ در مورد هر موضوعی‌ می‌نماید، طبعا با اثبات‌ صحیح‌ و علمی‌ بودن‌ آن‌ موضوع‌ به‌ ویژه‌ در مواردی‌ که‌ بشر صرفا در سالهای‌ متأخر امکان‌ درک‌ و کشف‌ آن‌ را داشته‌ است‌، مستلزم‌ اعجاز و اصالت‌ الهی‌ قرآن‌ می‌گردد. به‌ همان‌ نسبت‌ که‌ آراستگی‌ سیاق‌ تفسیر موضوعی‌، به‌ لحاظ‌ چینش‌ روشمند و علمی‌ استدلال‌ و استناد تفسیری‌، جذابیت‌ و مقبولیت‌ ویژه‌ای‌ بدان‌ می‌بخشد، این‌ خطر را نیز در پی‌ دارد که‌ با حذف‌ بخشی‌ از تعریف‌ و نادیده‌ ماندن‌ قسمتی‌ از آیات‌ ذیربط‌ - که‌ چه‌ بسا فقط‌ عده‌ قلیلی‌ از متخصصین‌ خبره‌ متوجه‌ این‌ گونه‌ انحرافات‌ ظریف‌ خواهند شد - رأی‌ بشری‌ که‌ طبعا محدود و نسبی‌ است‌ به‌ جای‌ کلام‌ الهی‌ مقبول‌ گردد و به‌ ویژه‌ در طول‌ زمان‌ طبعا با فسخ‌ و نسخ‌ آن‌ تضعیف‌ موضع‌ کتاب‌ عزیز را در پی‌ داشته‌ باشند."

صفحه: از 17 تا 20