Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

قرآن باید با خود قرآن تفسیر شود

نویسنده:

(4 صفحه - از 29 تا 32)

خلاصه ماشینی:

"روش‌ تفسیری‌ ‹‹مواهب‌ الرحمن›› ‹‹ مواهب‌ الرحمن‌ فی‌ تفسیر القرآن›› آیت‌الله‌ سبزواری، تفسیری‌ است‌ ارزشمند، با عبارات‌ ساده‌ و روان، که‌ به‌ زبان‌ عربی‌ سلیس‌ نگارش‌ یافته‌ و مفسر پس‌ از یک‌ مقدمه‌ مختصر، به‌ ترتیب‌ مصحف‌ شریف، به‌ شرح‌ و تفسیر سوره‌های‌ قرآن‌ کریم‌ پرداخته‌ است. (12) در سوره‌ بقره، با اینکه‌ این‌ سوره‌ به‌ ‹‹سنام‌ قرآن›› یعنی‌ قله‌ رفیع‌ و بلند قرآن‌ تعبیر شده، مفسر ‹‹المیزان›› از بسیاری‌ از آیات‌ آن‌ به‌ اختصار گذشته‌ است‌ و حتی‌ گاهی‌ بیش‌ از بیست‌ آیه‌ و یا بیشتر را ذکر کرده‌ و از بعضی‌ از آن‌ آیات، بدون‌ تفسیر و از برخی‌ دیگر فقط‌ با تفسیر لغت، آن‌ هم‌ در حد معنی‌ کردن‌ آن‌ می‌گذرد و به‌ بحث‌ روایی‌ مختصر قناعت‌ می‌کند. مباحث‌ تفسیری‌ متعددی‌ که‌ مفسر آنها را تحت‌ عنوان‌ ‹‹بحوث‌ المقام›› ذکر نموده‌ شامل‌ مباحث‌ زیر است: 1- بحث‌ روایی‌ : معمولا آیت‌الله‌ سبزواری، در تفسیر خویش، یک‌ دسته‌ از آیات‌ را تفسیر کرده‌ و در بحث‌ روایی، روایات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ آیات‌ را از منابع‌ مهم‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ ذکر می‌کند. 5- بحث‌ اخلاقی‌ : بحث‌های‌ اخلاقی‌ که‌ از مهم‌ترین‌ مباحث‌ تفسیری‌ است، در تفسیر ‹‹مواهب‌الرحمن›› در بسیاری‌ از جاها طرح‌ شده، مثلا در تفسیر آیه‌ 219 بقره، پس‌ از بحثهای‌ روایی‌ و فقهی، درباره‌ شراب‌ و قمار در بحث‌ اخلاقی‌ به‌ بیان‌ مضرات‌ فردی‌ و اجتماعی‌ این‌ دو پدیده‌ شوم‌ در جامعه‌ پرداخته‌ و نکات‌ اخلاقی‌ تازه‌ای‌ از آیات‌ قرآن‌ ارائه‌ می‌دهد."

صفحه: از 29 تا 32