Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

مشخصات قرآن بزرگ بایسنقری

(1 صفحه - از 18 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : موزه آستان قدس رضوی ، قرآن بزرگ بایسنقری ، قرآن ، بایسنقر ، موزه قرآن آستان قدس رضوی ، کتب کتابخانه آستان قدس رضوی ، تیمور ، کتابخانه ، شاهرخ ، تبریز

خلاصه ماشینی:

"سرنوشت‌ این‌ قرآن‌ مانند بسیاری‌ از آثار با ارزش‌ هنری‌، نامشخص‌ و مبهم‌ و از طرفی‌ ناخوشایند است‌، می‌نویسند: «در امامزاده‌ سلطان‌ ابراهیم‌ پسر حضرت‌ رضا (ع‌) در قوچان‌ که‌ بنای‌ اولیه‌ آن‌ مربوط‌ به‌ سلطان‌ محمد خوارزمشاه‌ بوده‌ است‌، بعضی‌ از اوراق‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ خط‌ شریف‌ میرزا بایسنقر، دیده‌ شده‌ است‌. باید گفت‌ بخشی‌ از آنچه‌ که‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ بود، حداقل‌ تا زمان‌ ناصر الدین‌ شاه‌ قاجار در آن‌ شهر و در امامزاده‌ ابراهیم‌ پسر حضرت‌ رضا (ع‌) بوده‌ است‌ زیرا محمد تقی‌ خان‌ حکیم‌ مؤلف‌ کتاب‌ جغرافیایی‌ گنج‌ دانش‌ که‌ کتاب‌ خود را در دوران‌ پادشاهی‌ ناصرالدین‌ شاه‌ و به‌ سال‌ 1305 ق‌. در سال‌ 1331 قمری‌ = 1292 شمسی‌، شاهزاده‌ محمد هاشم‌ میرزا افسر که‌ ریاست‌ معارف‌ خراسان‌ را داشته‌ با مطالعه‌ کتب‌ کتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، از وجود این‌ مجموعه‌ بی‌نظیر مطلع‌ می‌گردد."

صفحه: از 18 تا 18