Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

جامعه قرآنی باید شایسته قرآن باشد

(1 صفحه - از 21 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، صلح ، هریسی ، رحمت ، رحمانیت ، قرآن کتاب رحمت و محبت ، جهاد ، فرع بودن اصل خشونت ، جامعه قرآنی ، شمردن اصل رحمت و صلح

خلاصه ماشینی:

"وی‌ همچنین‌ با مقدم‌ شمردن‌ اصل‌ رحمت‌ و صلح‌ نسبت‌ به‌ خشونت‌ و قهر در قرآن‌، گفت‌: مقدم‌ شمردن‌ اصل‌ صلح‌ و رحمت‌ بدین‌ معنا نیست‌ که‌ ما آن‌ روی‌ سکه‌ (جهاد و قهر) را نفی‌ کرده‌ باشیم‌، ما نمی‌گوئیم‌ عذابی‌ نیست‌، جهنمی‌ و جهادی‌ نیست‌، همه‌ اینها حقایقی‌ است‌ که‌ در قرآن‌ آمده‌ و در جای‌ خود نیز لازم‌ است‌. وی‌ افزود: دین‌ اسلام‌ آیین‌ زیبایی‌، صفا، صمیمیت‌، انسانیت‌ و کرامت‌ انسانی‌ است‌، آیین‌ صلح‌ و صفا و سلم‌ است‌، آیین‌ وحدت‌، یکپارچگی‌ انسانها و آیین‌ خدمت‌ است‌ و اصل‌ وذات‌ و جوهره‌ اسلام‌ بر اینها بناشده‌ اما پشت‌ سکه‌ هم‌ برای‌ نیاز و روز مبادا وجود دارد، البته‌ به‌ عنوان‌ یک‌ فرع‌ و اصل‌ ثانوی‌. هریسی‌ درباره‌ مفهوم‌ رحمانیت‌ در قرآن‌ گفت‌: قرآن‌ کتاب‌ رحمت‌ است‌ نه‌ کتاب‌ قهاریت‌، البته‌ خداوند قهاریت‌ هم‌ دارد اما قهاریتش‌ نیز برای‌ رحمانیتش‌ است‌."

صفحه: از 21 تا 21