Skip to main content
فهرست مقالات

تازه ها

(4 صفحه - از 4 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، قرآن، نمایش، نمایشگاه قرآن، ماه مبارک رمضان، نمایشگاه قرآن کریم، نمایشگاههای قرآن کریم برگزار، جوانان، کودک و نوجوان، هنری

خلاصه ماشینی:

"شما اشاره‌ به‌ گسترش‌ بخش‌ بین‌المللی‌ در این‌ نمایشگاه‌ کردید در این‌ مورد بیشتر صحبت‌ کنید؟ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ قرآن‌ کتاب‌ مشترک‌ مسلمانان‌ است‌ و همه‌ مسلمانان‌ نیز درگوشه‌ و اکناف‌ عالم‌ پراکنده‌اند و به‌ منظور شناسایی‌ و معرفی‌ آخرین‌ فعالیت‌هایی‌ که‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ انجام‌ شده‌ یک‌ پیوند و ارتباط‌ بیشتری‌ برقرار کنیم‌ و فکر می‌کنم‌ ضرورت‌ دارد فعالیت‌های‌ مختلف‌ قرآنی‌ در این‌ حوزه‌ شناسایی‌ شود و با استفاده‌ از تکنولوژی‌های‌ روز زمینة‌ بسط‌ و ارتقاء این‌ فعالیت‌ها را فراهم‌ کنیم‌ و باعث‌ گسترش‌ فرهنگ‌ قرآنی‌ در جوامع‌ مختلف‌ باشیم‌ و این‌ نمایشگاه‌ قرآن‌ کریم‌ فرصت‌ مناسبی‌ را فراهم‌ می‌کند برای‌ پرداختن‌ به‌ این‌ مسئله‌ و برقراری‌ این‌ ارتباط‌ میان‌ مسلمانان‌ در همه‌ نقاط‌ جهان‌ و علاوه‌ بر این‌ ضمن‌ معرفی‌ فعالیت‌های‌ قرآنی‌ انجام‌ شده‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و در کنار آن‌ ارایه‌ فعالیت‌های‌ قرآنی‌ سایر مسلمانان‌ جهان‌ در این‌ نمایشگاه‌ باعث‌ ایجاد یک‌ ارتباط‌ مثبت‌ و یک‌ تعامل‌ بین‌ این‌ گونه‌ فعالیت‌ها می‌شود وا ین‌ فعالیت‌ زمینه‌ پرداختن‌ به‌ آن‌ دسته‌ از موضوعات‌ و هنرهایی‌ را که‌ کمتر به‌ آن‌ توجه‌ می‌شود را احیاء می‌کند. با خبر شدیم‌ بخش‌ رایانه‌ای‌ نیز مثل‌ برخی‌ بخش‌های‌ دیگر متفاوت‌ از سال‌های‌ گذشته‌ در این‌ نمایشگاه‌ پذیرای‌ بازدیدکننپدگان‌ خواهد بود پیرامون‌ این‌ تغییر برای‌ خوانندگان‌ صحبت‌ کنید؟ در این‌ قسمت‌ 22 شرکت‌ و مؤسسه‌ رایانه‌ای‌ که‌ فعالیت‌های‌ قرآنی‌ حضور دارند و سعی‌ کرده‌ایم‌ برای‌ منظم‌تر شدن‌ و مفید بودن‌ این‌ فعالیت‌ها همچنین‌ رفاه‌ و آسایش‌ بیشتر بازدیدکنندگان‌ از نمایشگاه‌ قرآن‌ کریم‌ بخش‌ فروش‌ محصولات‌ رایانه‌ای‌ را ازقسمت‌ نمایش‌ آن‌ جدا کرده‌ایم‌ و این‌ دو به‌ صورت‌ مجزا به‌ فعالیت‌ خواهند پرداخت‌."

صفحه:
از 4 تا 7