Skip to main content
فهرست مقالات

نگاه نو به هنر گذشته یک حرکت نوین است

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 8 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : هنر، خط کوفی، قرآن، موضوع بازسازی آثار قدیمی کتابت، هنر دینی، آثار قدیمی کتابت قرآن، کار خوشنویسی با خط کوفی، کتابت قرآن مجید، اسلامی، خوشنویسی

خلاصه ماشینی:

"من‌ هم‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ با نوع‌ اخیر سرو کار دارم‌ ابزار کارم‌ شامل‌ قلم‌ و جوهر ولی‌ برای‌ حکاکی‌ به‌ خط‌ کوفی‌ از ابزار مختلفی‌ استفاده‌ می‌کنم‌ و در این‌جا باید بگویم‌ هنر حکاکی‌ را زیر نظر یکی‌ از دوستانم‌ فراگرفته‌ام‌. ثانیا این‌ که‌ کدام‌ یک‌ از انواع‌ هنر میتواندنقش‌ بهتری‌ در بیان‌ احساس‌ مذهبی‌ هنرمند و از سوی‌ دیگر تأثیر پذیری‌ مخاطب‌ داشته‌ باشد؟ هنر دینی‌ همان‌ گونه‌ که‌ از اسم‌ آن‌ بر می‌آید، با توجه‌ به‌ نگرش‌ دینی‌ تعریف‌ می‌شود. لذا، بسیاری‌ از آثار را می‌بینیم‌ که‌ شاید هدف‌ از خلق‌ آن‌ خوانده‌ شدن‌ نبوده‌ و این‌ موضوع‌ از آنجا نشأت‌ می‌گیرد که‌ بخشی‌ از بار معنائی‌ خط‌ از طریق‌ نگاه‌ کردن‌ منتقل‌ می‌شود و همین‌ قدر که‌ یک‌ اثر با نیت‌ پاک‌ و با کلمات‌ مقدس‌ نگاشته‌ شود می‌تواند بار مثبت‌ خود را منتقل‌ کند. برای‌ هنر دینی‌ می‌توان‌ کارکردهای‌ گوناگونی‌ در نظر گرفت‌ و هیچ‌ کسی‌ هم‌ نمی‌تواند منکر نقش‌ تبلیغی‌ این‌ نوع‌ هنر شود اما مسأله‌ این‌جا است‌ که‌ تمامی‌ پتانسیل‌های‌ آن‌ باید به‌ تبلیغ‌ اختصاص‌ یابد ، یا در اختیار وعظ‌ و نصیحت‌ قرار گیرد؟ شما این‌ روند را با فلسفة‌ اصلی‌ هنر دینی‌ منطبق‌ می‌بینید؟ و آیا انتقال‌ غیرمستقیم‌ آموزه‌ها از طریق‌ هنر را مطلوبتر نمی‌دانید؟ امروزه‌ هر گاه‌ نام‌ از هنر دینی‌ می‌آید، هنر سفارشی‌ و دیکته‌ شده‌ به‌ ذهن‌ عموم‌ متبادر می‌شود و این‌ نوع‌ نگاه‌ به‌ هنر دینی‌، از تأثیر آن‌ می‌کاهد ."

صفحه: از 8 تا 9