Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (6 صفحه - از 39 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : بررسی رابطه احساس تنهایی، مقیاس احساس تنهایی UCLA، احساس تنهایی، دانش‌آموزان، استفاده از اینترنت، چت، احساس تنهایی در دانش‌آموزان دختر، دانش‌آموزان دختر، رابطه، احساس تنهایی دختران دانش‌آموزان دختر

هدف:این پژوهش به بررسی رابطه احساس تنهایی (تجربه ذهنی ناخوشایندی که در صورت بروز نقص جدی در شبکه ارتباطی اجتماعی شخص اتفاق می افتد) با چت کردن (گفتگو از راه پیوستن به شبکه اینترنت) و استفاده آموزشی از اینترنت پرداخته است. روش: برای این منظور، در سال تحصیلی 82-1381 به روش نمونه گیری تصادفی از دو دبیرستان منطقه 8 تهران 42 دانش آموز دختر و 31 دانش آموز پسر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نسخه سوم مقیاس احساس تنهایی UCLA، پرسشنامه ای جهت تعیین نوع استفاده آزمودنی ها از اینترنت بود. یافته ها: بین احساس تنهایی در دانش آموزان دختر دبیرستانی و چت کردن با اینترنت رابطه معنی داری وجود داشت. این نوع رابطه در مورد دانش آموزان پسر دبیرستانی تایید نشد. بین احساس تنهایی و استفاده آموزشی از اینترنت، رابطه معنی داری دیده نشد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه ارتباط بین احساس تنهایی و چت کردن را نشان می دهد. البته برای اینکه مشخص شود که آیا این دو می توانند رابطه علت و معلولی داشته باشند، باید مطالعات بیشتری بشود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت‌ هدف:این پژوهش به بررسی رابطه احساس تنهایی(تجربهء ذهنی ناخوشایندی که در مورد استفاده در این پژوهش،نسخه سوم مقیاس احساس تنهایی UCLA ،پرسشنامه‌ای‌ دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و چت‌کردن با اینترنت رابطه معنی‌داری وجود داشت. ارتباط بین احساس تنهایی و چت‌کردن را نشان می‌دهد. روابط اجتماعی در ارتباط با میزان استفاده از اینترنت است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساس تنهایی با چت‌کردن‌ در این مطالعه،جهت بررسی نوع استفاده از اینترنت از نوع استفاده آنها از اینترنت صرفا چت‌کردن تلقی می‌شد و اگر جدول 1-توزیع فراوانی احساس تنهایی بالا،چت‌کردن و استفاده آموزشی از اینترنت در دانش‌آموزان دختر و پسر به تفکیک مقطع تحصیلی جدول 2-رابطه احساس تنهایی بالا با چت‌کردن و استفاده آموزشی از اینترنت در دختران و پسران دانش‌آموز است که زنان بیشتر افسردگی و مردان بیشتر احساس تنهایی می‌کنند می‌دهد که افرادی که احساس تنهایی می‌کنند و کسانی که بیشتر اجتماعی،از وب جهت غلبه بر احساس تنهایی استفاده می‌کنند بیش از اندازه از اینترنت با افزایش احساس تنهایی و افسردگی و این گونه کاستی‌ها استفاده می‌کنند و به نظر برخی دیگر،استفاده از اینترنت به احساس تنهایی منجر می‌شود،زیرا افراد هنگامی که به‌ احساس تنهایی و چت‌کردن با اینترنت را در بین دختران دبیرستانی‌ رابطه بین احساس تنهایی و استفاده آموزشی از اینترنت را تأیید اما در مورد استفاده آموزشی از اینترنت می‌توان گفت که در روابط می‌شود و یا تعاملات اینترنتی این احساس را در فرد شکل می‌دهد؟ هنجاریابی نسخه تجدیدنظر شده مقیاس:احساس تنهایی UCLA (برای دختران 12 تا 18 ساله در تهران)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.