Skip to main content
فهرست مقالات

هنری سنتی با اجرایی جدید

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 12 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : هنر، پرده، قرآن، پرده‌خوانی، جوانان، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، نقل قصه حضرت موسی، هنر دیرینه پرده‌داری و پرده‌خوانی، قصص ارزشمند قرآن کریم، نقل

خلاصه ماشینی:

"با توجه‌ به‌ اینکه‌ می‌توان‌ گفت‌ پرده‌ خوانی‌ هنری‌ است‌ که‌ کم‌ کم‌ رو به‌ فراموشی‌ رفته‌ است‌ و با بی‌مهری‌ اهل‌ هنر رو به‌ رو شده‌ است‌ چه‌ راهکار و پیشنهادی‌ برای‌ رونق‌ این‌ هنر و ارایه‌ آن‌ به‌ شیوه‌ای‌ نو دارید؟ یکی‌ از راهها همین‌ است‌ که‌ در کنار نمایشگاه‌ قرآن‌ و دیگر نمایشگاههایی‌ که‌ مناسبت‌ داشته‌ باشد پرده‌ خوانی‌ ارایه‌ شود و فکر می‌کنم‌ این‌ شروع‌ خوبی‌ بوده‌ است‌ اما باید ادامه‌ خوبی‌ هم‌ داشته‌ باشد یعنی‌ باید جایگاهی‌ خوب‌ و مناسب‌ برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌ شود، و باید افرادی‌ که‌ پرده‌ خوانی‌ می‌کنند حمایت‌ شوند تا تعداد بیشتری‌ از هنرمندان‌ به‌ این‌ هنر روی‌آورند و باید برای‌ این‌ کار افرادی‌ به‌ طور خاص‌ تربیت‌ شوند که‌ این‌ کار بخصوص‌ در حوزه‌ نقل‌ قصص‌ قرآنی‌ ادامه‌ پیدا کند، چون‌ پرده‌ خوانی‌ کم‌ کم‌ رو به‌ فراموشی‌ رفته‌ است‌ و هر کسی‌ حاضر نیست‌ در این‌ حیطه‌ فعالیت‌ کند شاید دلیل‌ اصلی‌ آن‌ باشد که‌ مرشد نمی‌تواند از عهده‌ مخارج‌ روزمره‌ خود برآید و این‌ باعث‌ می‌شود ادامه‌ ندهد اما اگر حمایت‌ شوند در این‌ زمینه‌ دست‌ به‌ نوآوری‌ نیز خواهند زد و شاید که‌ این‌ فعالیت‌ را به‌ شیوه‌ای‌ متفاوت‌ با گذشته‌ ارایه‌ دهند."

صفحه: از 12 تا 13