Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

ضرورت پژوهش در هنر خوشخوانی قرآن کریم

(1 صفحه - از 38 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : هنر خوش‌خوانی قرآن کریم ، فن خوش‌خوانی قرآن کریم ، تطور هنر خوش‌خوانی قرآن کریم ، فن ، تلاوت ، قاریان ، حوزه خوش‌خوانی قرآن ، هنر تلاوت و مبدع الحان ، حوزه قرآن و تلاوت محسوب ، موسیقی عرب

خلاصه ماشینی:

"2 ــ استخراج‌ ضوابط‌ و اصول‌ حاکم‌ و متداول‌ در فن‌ خوشخوانی‌ قرآن‌ کریم‌ و تبیین‌ مبانی‌ و خاستگاه ‌های‌ آن‌ و ارتباط‌ آن‌ با اصول‌ و مبانی‌ موسیقی‌ عرب‌ به‌ طور عام‌، نیز تعیین‌ و ارزیابی‌ عوامل‌ دخیل‌ و موثر در حوزه‌ خوشخوانی‌ از قبیل‌، اصول‌ تجوید و وقف‌ و ابتدا و تعیین‌ اثرات‌ آن‌، و حدود قلمرو این‌ علوم‌ در این‌ حوزه‌، همچنین‌ بررسی‌ روایات‌ معصومین‌ علیهم‌السلام‌ در خصوص‌ سفارش‌ به‌ امر تلاوت‌ آهنگین‌ قرآن‌، بررسی‌ تنوع‌ مقامات‌ اصلی‌ و فرعی‌ در موسیقی‌ عرب‌ و ملل‌ تغییرات‌ کیفی‌ و کمی‌ آنها از کشوری‌ به‌ کشوری‌ دیگر و سیر تطور تاریخی‌ و فنی‌ آنها، همچنین‌ تعیین‌ مقامات‌ (= دستگاه‌های‌) اصلی‌ و فرعی‌ مستعمل‌ در حوزه‌ خوشخوانی‌ قرآن‌ و نیز تعیین‌ گوشه‌ها و احیانا مقامات‌ اصلی‌ غیرمتداول‌ و در عین‌ حال‌ قابل‌ استفاده‌ در این‌ حوزه‌ و تجویز استعمال‌ آنها با استناد به‌ منابع‌ یادشده‌، همچنین‌ بررسی‌ فنون‌ بدیهه‌سرایی‌ و موشح‌خوانی‌ در موسیقی‌ عرب‌ و ارتباط‌ آن‌ با فن‌ خوشخوانی‌ قرآن‌، همگی‌ جزء سرفصل‌های‌ کلی‌ و عمده‌ در این‌ مرحله‌ از بررسی‌ها خواهد بود."

صفحه: از 38 تا 38