Skip to main content
فهرست مقالات

مولانا و قرآن

نویسنده:

(3 صفحه - از 13 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، مولانا، مثنوی، تأویل، طعنه، باطن، بطن، مولانا و قرآن، معنی، ظاهر

خلاصه ماشینی:

"«مولانا» نیز از تأثیر اندیشه‌ها و دانش‌های‌ بشر که‌ در طول‌ قرون‌ جمع‌آوری‌ شده‌ دورنبوده‌ است‌ اما «مثنوی‌» او بیش‌ از آن‌ که‌ تحت‌ تأثیر هر نوع‌ اندیشه‌ و طرز نگرشی‌ قرار داشته‌ باشد متأثر از قرآن‌ است‌ و در این‌ امر، سابقه‌ تدین‌ و منبرگویی‌ خاندان‌ وی‌ و اینکه‌ او چون‌ سایر صوفیه‌ تعالیم‌ خویش‌ را با مطالب‌ قرآنی‌ مربوط‌ می‌کرده‌ نمی‌توان‌ نادیده‌ گرفت‌ و علاوه‌ بر اینها ذکر مضامین‌ و مفاهیم‌ قرآنی‌ سبب‌ توجه‌ و روی‌ آوردن‌ عموم‌ مردم‌ به‌ پای‌ منابر وعظ‌ می‌شده‌ است‌. از منظر صوفیه‌، تفسیر و معنی‌ باطنی‌،مقام‌ و جایگاهی‌ و معنی‌ ظاهری‌ مقام‌ و جایگاهی‌ دیگر دارد، تفاسیر آنان‌ جنبه‌ کشف‌ و شهودی‌ دارد و به‌ عقیده‌ مولوی‌ قرآن‌ هفت‌ توست‌، پس‌ هر کس‌ به‌ فراخور حال‌ خویش‌ و درجه‌ و میزان‌ ادراک‌ و دریافت‌ خویشتن‌ از قرآن‌ بهره‌ای‌ می‌گیرد و بدیهی‌ است‌ که‌ وی‌ دراین‌ اعتقاد خویش‌ به‌ این‌ حدیث‌ نظر داشته‌ است‌: «ان‌ للقرآن‌ ظهرا و بطنا و لبطنه‌ بطنا الی‌ سبعه‌ ابطن‌» 4 مخاطبان‌ قرآن‌ به‌ تعداد افرادی‌ است‌ که‌ به‌ این‌ کتاب‌ الهی‌ ایمان‌ دارند، خواه‌ از روی‌ حقیقت‌ و باطن‌ و خواه‌ از روی‌ ظاهر و چون‌ قرآن‌ ورای‌ ظاهر، الفاظ‌ باطنی‌ نیز دارد، آشکار است‌ که‌ میان‌ مخاطب‌ باطن‌ قرآن‌ و مخاطب‌ ظاهر آن‌ تفاوت‌ درجه‌ هست‌،اما به‌ عقیده‌ مولانا، ورای‌ بطن‌ سوم‌ که‌ به‌ بیان‌ او باطن‌ باطن‌ است‌ و عبارات‌ از بطن‌ چهارم‌ است‌،سر و رازی‌ وجود دارد که‌ تنها خداوند بی‌ندید و بی‌مانند از آن‌ آگاه‌ است‌ و لاغیر."

صفحه:
از 13 تا 15