Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

حکمت معنوی در هنر تذهیب

نویسنده:

(6 صفحه - از 21 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : حکمت معنوی در هنر تذهیب ، تذهیب ، هنر ، اسلامی ، قرآن ، وحدت ، توحید ، رنگ ، کثرت ، هنر اسلامی نتیجه تجلی وحدت

خلاصه ماشینی:

"منشأ هنر اسلامی‌ را باید در حقایق‌ درونی‌ قرآن‌، که‌ حقایق‌ اصلی‌ عالم‌ هستی‌ و حقیقت‌ معنوی‌ ذات‌ نبوی‌ است‌ و برکات‌ محمدیه‌ از آن‌ نشأت‌ می‌گیرد، جستجو کرد. این‌ هنر به‌ شیوه‌ای‌ خیره‌کننده‌، وحدت‌ اصلی‌ الهی‌، وابستگی‌ همه‌ چیز به‌ خدای‌ یگانه‌، فناپذیری‌ جهان‌ و کیفیات‌ مثبت‌ وجود عالم‌ هستی‌ یا آفرینش‌ را نشان‌ می‌دهد، خلقتی‌ که‌ خداوند در قرآن‌ در باره‌ آن‌ می‌فرماید: «ربنا ما خلقت‌ هذا باطلا... تذهیب‌ اگرچه‌ برگرفته‌ از نقوش‌ و نمادی‌ است‌ که‌ در طبیعت‌ وجود ما به‌ازای‌ خارجی‌ داشته‌، ولی‌ هیچ‌گونه‌ جرمیت‌، بعد و سایه‌ روشن‌ در آن‌ یافت‌ نمی‌شود. نظم‌ هندسی‌ که‌ با قدرت‌ در این‌ آثار جلوه‌ می‌کند، حاکی‌ از نبوغی‌ است‌ که‌ مستقیما از تفکر اسلامی‌ ریشه‌ گرفته‌ و نمایشی‌ از وحدت‌ باطنی‌ عالم‌، به‌ گونه‌ یک‌ نظام‌ بصری‌ است‌. این‌ تزکیه‌ و پالایش‌ نقوش‌ ملهم‌ از طبیعت‌، از اصول‌ اساسی‌ هنر اسلامی‌ و تذهیب‌ است‌ که‌ ریشه‌ در حکمت‌ اسلامی‌ دارد."

صفحه: از 21 تا 26