Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

استقبال مردم از کلاس های قرآن بی نظیر بود

(1 صفحه - از 13 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : هما شیرازئیان مسئول خانه قرآن ، شیرازئیان مسئول خانه قرآن منطقه ، قرآن ، طرح ایجاد دارالقرآن‌های وزارت آموزش ، وزارت آموزش و پرورش ، استقبال مردم از کلاس ، طرح ایجاد دارالقرآن‌ها ، دارالقرآن ، آموزش و پرورش شهر تهران ، دارالقرآن‌های وزارت آموزش و پرورش

خلاصه ماشینی:

"هما شیرازئیان‌ مسئول‌ خانه‌ قرآن‌ منطقه‌ شش‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهر تهران‌ در بی‌شکل‌گیری‌ و شروع‌ فعالیت‌ این‌ مجموعه‌، به‌ خبرنگار نشریه‌ گلستان‌ قرآن‌ گفت‌: تا تیرماه‌ امسال‌ در منطقه‌ 6 آموزش‌ و پرورش‌ شهر تهران‌، مکانی‌ با عنوان‌ دارالقرآن‌ یا کانون‌ قرآنی‌ وجود نداشت‌، به‌ همین‌ منظور درصدد برآمدیم‌ با توجه‌ به‌ طرح‌ ایجاد دارالقرآن‌های‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، دارالقرآنی‌ در این‌ منطقه‌ دایر شود. شیرازئیان‌ در خصوص‌ نام‌ گذاری‌ مجموعه‌ قرآنی‌ اظهار داشت‌؛ برای‌ انتخاب‌ نام‌ مکان‌ و از آنجا که‌ مجوز تاسیس‌ آن‌ به‌ نام‌ دارالقرآن‌ بود، سعی‌ شد با توجه‌ ضرورت‌ حفظ‌ زبان‌ فارسی‌، ترجمان‌ از کلمه‌ «دارالقرآن‌» در نظر گرفته‌ شود، که‌ بر این‌ اساس‌ عبارت‌ «خانه‌ قرآن‌» برای‌ مجموعه‌ انتخاب‌ شد و به‌ دنبال‌ این‌ انتخاب‌ از چهارم‌ تیرماه‌ سال‌ جاری‌ این‌ دارالقرآن‌، بااهمیت‌ دکتر جواهریان‌ طباطبایی‌، تحت‌ عنوان‌ خانه‌ قرآن‌ منطقه‌ 6 آموزش‌ و پرورش‌ و با نام‌ واقف‌ شروع‌ به‌ فعالیت‌ کرد."

صفحه: از 13 تا 13