Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

درباره شماره گذشته

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، قرآن کریم نشریه گلستان قرآن ، اطلاعات ، گلستان قرآن مجله‌ای خوب ، نامه‌های نمایشگاه قرآن کریم نشریه ، قرآن کریم ، مطلب مترجم ژاپنی قرآن ، مترجم ژاپنی قرآن کریم ، مدیر محترم مهد قرآن استان ، مدیر

خلاصه ماشینی:

"کارتان‌ ارزشمند است‌ از نظر این‌ جانب‌ به‌ عنوان‌ کسی‌ که‌ 40 سال‌ در جهت‌ فرهنگ‌ کهن‌ اسلامی‌ خدمت‌ کرده‌، شماره‌هایی‌ از نشریه‌ گلستان‌ قرآن‌ که‌ آن‌ را مطالعه‌ کرده‌ام‌، نافع‌ بوده‌ و بسیار مفید است‌ و این‌ را بدون‌ گزافه‌ و از روی‌ واقعیت‌ می‌گویم‌. و همچنین‌ دربارة‌ خطوط‌ ترکیبی‌ مطالبی‌ در مجله‌ تان‌ چاپ‌ شده‌ که‌ چون‌ از قبل‌ هم‌ آشنایی‌ با این‌ مقوله‌ داشتم‌ دیدن‌ و خواندن‌ آن‌ها برایم‌ بسیار جالب‌ بود و نیز علاوه‌ بر آن‌، دادن‌ اطلاعات‌ دربارة‌ اشخاص‌ فعال‌ در زمینه‌ قرآن‌ مانند مطلب‌ مترجم‌ ژاپنی‌ قرآن‌ کریم‌ که‌ هر چند مصاحبه‌ انجام‌ شده‌ توضیحات‌ کاملی‌ نداشت‌، اما جالب‌ بود و برای‌ ما که‌ در این‌ زمینه‌ها سوال‌ داشتیم‌، مطالعه‌اش‌ مفید بود. شیرافکن‌ - نشر محمد مفید اما خشک‌ با مطالعه‌ و در نظر گرفتن‌ ویژه‌ نامه‌های‌ نمایشگاه‌ قرآن‌ کریم‌ نشریه‌ گلستان‌ قرآن‌، آنچه‌ می‌توانم‌ دربارة‌ این‌ نشریه‌ قرآنی‌ بگویم‌ این‌ است‌ که‌ از نظر من‌ بخش‌ مهمانان‌ خارجی‌ آن‌ از همة‌ بخش‌های‌ دیگرش‌ بهتر بود."

صفحه: از 4 تا 4