Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

هنرمند تذهیب کار باید آشنا به قرآن و در خدمت آن باشد

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 11 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : تذهیب ، هنر ، تذهیب‌کار ، فعالیت هنری در زمینه تذهیب ، هنر نگارگری اسلامی ، قطعه ، خوشنویسی ، نقاشی ، زمینه قطعات شعری فعالیت ، کار

خلاصه ماشینی:

"ویژگی‌ تذهیب‌، تفاوت‌ آن‌ با هنرهای‌ نگارگری‌ دیگر است‌ بدلیل‌ اینکه‌ تذهیب‌ از یک‌ سری‌ اشکال‌ منظم‌ و با قاعده‌ خاصی‌ تبعیت‌ می‌کند و این‌ نظم‌ و تقارن‌ باعث‌ شده‌ از این‌ هنر بدیع‌ و زیبا برای‌ تزیین‌ کتاب‌های‌ شعر و بخصوص‌ کتاب‌های‌ مذهبی‌ و قرآن‌ کریم‌ استفاده‌ شود نظم‌ تذهیب‌ به‌ همراه‌ کلام‌ وحی‌، آرامش‌ خاصی‌ به‌ خواننده‌ می‌دهد. تذهیب‌ آیات‌ قرآنی‌ چه‌ تأثیری‌ بر گرایش‌ بیشتر مردم‌ به‌ قرآن‌ دارد؟ تذهیبی‌ که‌ در کنار قرآن‌ قرار می‌گیرد باید از هر لحاظ‌ درخور این‌ کلمات‌ مقدس‌ بوده‌ و از هیچ‌ سو از آن‌ کم‌ گذاشته‌ نشود و به‌ دلیل‌ باارزش‌ بودن‌ این‌ کتاب‌ الهی‌ باید تمام‌ سعی‌ صرف‌ آن‌ شود که‌ کار با تمام‌ زیبائی‌ در حواشی‌ قرآن‌ کریم‌ جای‌ گیرد و این‌ نقش‌ زیبا بیننده‌ را بیشتر ترغیب‌ در خواندن‌ و آشنا کردن‌ مردم‌ با کلمات‌ وحی‌ کند."

صفحه: از 11 تا 12