Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

کتاب و نشریات

(1 صفحه - از 27 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ، قرآنی ، دبیرخانه نهمین نمایشگاه ، انتشارات کتاب مبین ، پایگاه اطلاعات ، کتاب ، کتاب‌شناسی علوم و معارف قرآنی ، کتاب‌شناسی ، کتاب‌های علوم و معارف قرآنی ، علوم قرآنی

خلاصه ماشینی:

"به‌ همین‌ علت‌ دبیرخانه‌ نهمین‌ نمایشگاه‌ بین‌المللی‌ قرآن‌ کریم‌ بر آن‌ شد کتابشناسی‌ 868 عنوان‌ کتاب‌ چاپ‌ شده‌ در خارج‌ از کشور را که‌ به‌ زبان‌های‌ لاتین‌ چاپ‌ و منتشر گردیده‌ است‌ برای‌ علاقمندان‌ و قرآن‌ پژوهان‌ عرضه‌ بدارد. از ویژگی‌های‌ کتاب‌ حاضر این‌ است‌ که‌ برای‌ تهیه‌ فهرست‌ها از مراجع‌ زیر استفاده‌ کرده‌ است‌: 1 - پایگاه‌ اطلاعات‌ Book inprint شامل‌ کتاب‌شناسی‌ 115 عنوان‌ کتاب‌ 2 - پایگاه‌ اطلاعات‌ Barnes Noble شامل‌ کتاب‌شناسی‌ 146 عنوان‌ کتاب‌ 3 - پایگاه‌ اطلاعات‌ Amazon شامل‌ کتاب‌شناسی‌ 222 عنوان‌ کتاب‌ 4 - پایگاه‌ اطلاعات‌ Congress Library شامل‌ کتاب‌شناسی‌ 302 عنوان‌ کتاب‌ 5 - پایگاه‌ اطلاعات‌ Date Book شامل‌ کتاب‌شناسی‌ 83 عنوان‌ کتاب‌ گفتگوهای‌ قرآنی‌ (سرای‌ خادمان‌ قرآن‌) تهیه‌ و تنظیم‌: دبیرخانه‌ نهمین‌ نمایشگاه‌ بین‌ المللی‌ قرآن‌ کریم‌ ناشر: انتشارات‌ کتاب‌ مبین‌ نوبت‌ چاپ‌: اول‌ / 1380 شمارگان‌: 2000 بهاء: 2000 تومان‌ نمایشگاه‌ بین‌ المللی‌ قرآن‌ کریم‌ بستر مناسبی‌ جهت‌ نقد و تعاطی‌ افکار و اندیشه‌ها و گسترش‌ ایده‌ها و جریان‌های‌ مختلف‌ قرآنی‌ در کشور است‌."

صفحه: از 27 تا 27