Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

برای آموزش قرآن باید از تکنولوژی استفاده کرد

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 13 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : قرآنی ، آموزش‌های قرآنی ، افراد شهر تحت آموزش‌های قرآنی ، شهر ، فعالیت‌های قرآنی در شهر لافت ، مسابقات بخش تفسیر قرآن ، برگزاری مسابقات قرآنی قشم ، مسابقات قرآنی خاص دختران ، مبتکر برگزاری مسابقات قرآنی ، استقبال دختران از برنامه‌های قرآنی

خلاصه ماشینی:

"در مورد شکل‌گیری‌ فکر اولیه‌ این‌ مسابقات‌ حرف‌ بزنید؟ از کودکی‌ دوست‌ داشتم‌ بتوانم‌ در مسابقات‌ قرآنی‌ شرکت‌ کنم‌ که‌ برایم‌ میسر نبود و این‌ موضوع‌ همیشه‌ به‌ شکل‌ یک‌ غصه‌ برایم‌ وجود داشت‌ و پس‌ از آنکه‌ خودم‌ متولی‌ این‌ مسایل‌ در شهر لافت‌ شدم، اقدام‌ به‌ برگزاری‌ مسابقه‌ در این‌ شهر کردم، که‌ در همان‌ ابتدای‌ امر بیش‌ از 50 نفر در مسابقه‌ شرکت‌ کردند و خوب‌ یادم‌ هست‌ فقط‌ توانستم‌ پنجاه‌ هزارتومان‌ برای‌ آنها جایزه‌ تهیه‌ کنم‌ که‌ در سال‌های‌ بعد این‌ مسابقات‌ با یاری‌ افراد قرآنی‌ جزیره، به‌ شکل‌ سراسری‌ ادامه‌ یافت‌ که‌ تاکنون‌ پنج‌ دوره‌ آن‌ برگزار شده‌ است. کمی‌ هم‌ در مورد مسابقات‌ قرآنی‌ خاص‌ دختران‌ بگویید؟ در بخش‌ خواهران، مسابقات‌ به‌ صورت‌ روستا و شهر جداگانه‌ برگزار می‌شود و هنوز به‌ شکل‌ سراسری‌ برگزار نشده‌ که‌ در نظر است‌ این‌ بخش‌ نیز در آینده‌ فعال‌ شده‌ و یک‌ دوره‌ مسابقات‌ سراسری‌ خاص‌ دختران‌ نیز برگزار شود."

صفحه: از 13 تا 13