Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

کتاب و نشریات

(1 صفحه - از 32 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : فقه ، قرآن ، فقه پژوهی قرآنی ، احکام ، بحث‌های نظری فقه پژوهی ، پرسش‌های اصلی در فقه پژوهی ، تنقیح مبانی نظری آیات احکام ، استنباط ، قصص ، جامعیت شریعت و جامعیت دین

خلاصه ماشینی:

"اما هدف‌ این‌ فصل‌ تبیین‌ این‌ نکته‌ می‌باشد که‌ اگر قرآن‌ دارای‌ یک‌ تئوری‌ کامل‌ الهی‌ و دستگاه‌ سازنده‌ نظام‌ فکری، اعتقادی‌ است، آیا نسبت‌ به‌ شریعت‌ هم، چنین‌ مفهومی‌ قابل‌ اثبات‌ است‌ و اگر قابل‌ اثبات‌ است‌ به‌ چه‌ معناست؟ آیا به‌ این‌ معناست‌ که‌ قرآن‌ تمام‌ احکام، فروع‌ و جزئیات‌ را بیان‌ کرده‌ یا آن‌ چه‌ از قرآن‌ توقع‌ می‌رود بیان‌ کلیات‌ و اصول‌ و تعیین‌ سر خط‌ احکام‌ است؟ برای‌ این‌ که‌ این‌ موضوع‌ منقح‌ شود ملاک‌های‌ جامعیت‌ بیان‌ می‌شود که‌ تفصیل‌ این‌ بحث‌ به‌ کتاب‌ مستقلی‌ که‌ نگارنده، تالیف‌ کرده، احاله‌ می‌شود. در فصل‌ هشتم، اخلاقیات‌ قرآن‌ ارزیابی‌ می‌شود و نسبت‌ آن‌ها با فقه‌ و حقوق‌ و نوع‌ دلالت‌ آن‌ها بر احکام، مورد توجه‌ قرار می‌گیرد و شبهاتی‌ که‌ در فقه‌ مطرح‌ است‌ عنوان‌ می‌گردد. در فصل‌ نهم، بحث‌ حجیت‌ استناد به‌ فرازهای‌ قرآنی‌ مطرح‌ می‌شود و مشکل‌ این‌ دسته‌ از آیات‌ بازگو خواهد شد به‌ ویژه‌ در آن‌ جا که‌ با سیاق‌ آیات‌ و جملات‌ پیشین‌ ناسازگار باشد."

صفحه: از 32 تا 32